školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Přihlásit se k odběru Newsletter feed

Vyhledávání

Olga Karlíková

Olga Karlíková /1923 - 2004/

studovala za války na grafické škole Officina Pragensis, po válce na pražské Uměleckoprůmyslové škole. Počátky její tvorby jsou spojeny s okruhem soustředěným kolem Václava Bartovského, z něhož později vznikla mimo jiné skupina UB 12 /V. Boštík, A. Šimotová, V. a V. Janouškovi a d./, kam ale docházely i další osobnosti, vedle O. Karlíkové to byl kupř. O. Slavík, jež pak spoluvytvářely jedinečnou podobu českého umění 60. let. Tvorba Olgy Karlíkové čerpala náměty z areálu přírody, blízké a přímořské krajiny, za oběma jezdila od 60. Let. Deštná u Dubé se stala zároveň místem, kde začala naslouchat hlasům ptáků. Zároveň ale zkoumala obrazové možnosti, které jejímu zá jmu nejvíce odpovídaly. Její tvorba se tak v 60. letech ocitá v sousedství informelu, ne však v jeho typicky českém existenciálním založení. Její obrazové a kresebné záznamy zvuků a tónů přírody, sledování drah letů ptáků byly souběžné a v podstatě i předjímaly v českém umění možnosti konceptu. V závěru svého života se také cítila blízce s tvorbou M. Šejna či M. Pally, s nimiž i vystavovala, zároveň i s myšlením V. Cílka. Od roku 1977, kdy podepsala dokument Charty, staly se její osoba a tvorba nepřípustnými, téměř neznámými. Teprve až v posledních letech začala být její tvorba vnímána jako jeden z významných a zároveň jedinečných projevů českého umění 2. poloviny 20. století.

StudiumVysoká škola umělecko-průmyslová 1942-48

Samostatné výstavy1959 Topičův salon, Praha, 1964 Alšova síň UB, 1975 Galerie ve věži, Mělník, 1983 Klášter v Doksanech, 1984 Galerie H, Kostelec n Č l., 1985 Galerie Via Art, Praha, 1987 Sovinec, 1988 Ústav makromol. chemie, Praha, 1988 Galerie arch. Chloupka, Brno, 1990 Galerie Roudnice

Společné výstavy1958 Výstava mladých Brno, 1963 Sto let UB Praha, Obecní dům, 1964 Rychnov nad Kněžnou, 1966 Jarní výstava 66, Mánes, Praha, 1966 Knižní grafika, Brno, 1967 Galerij Orez Haag, Holandsko, 1969 Museo Civice, Bologna, 1969 Lárt tcheque act., Paříž, 1977 Museo de arte contamporaneo, Sao Paulo, Brazílie, 1978 Museo de arte contamporaneo Bienal de Sao Paulo, Brazílie, 1988 IV. Miedzinarodowe triennale risunku, Wroclav, Polsko, 1989 Pocta J Chaloupk., Praha, 1990 Kontrast, Úluv, Praha 1990 Cesty kresby a graf. P., 1991 Kontrasty, Bratislava, 1991 V dimenzích prázdna, Roudnice,Olomouc, Karlovy Vary, Pardubice, 1991 Šedá cihla, Klatovy, 1992 Umělecká beseda 92, Mánes, Bratislava, 1992 Středočeská galerie Praha, 1993 Tvary tónů, Mánes, Praha, 1992 Přírůstky, Jízdárna, 1993-1994 ZEMI Č muz.v.u. Praha, galerie v děkanském kostele Mo.... (Šejn, Mann), 1994 Záznamy nejr. faktorů, jízdárna pražského hradu

Realizacetapiserie (Nový Jičín - svatební síň, ministerstvo těžního prmyslu Praha, Telekomunikace Praha, svatební síň Žatec, obchodní dům Pacovartprotisy (telekomunikace Praha, Dejvice - neumístěno - pod ciz. jménem, divadlo Most - pod ciz. jménem)

Ilustrace - světová literatura1967 M. Palvovič - Kroky ve vedlejším pokoji - Odeon Praha1979 G. Apollinaire - Alkoholy (samizdat) Praha

ZastoupeníGalerie B. Rejta, Louny, Národní galerie Praha, Galerie v u. Roudnice, Galerie Karlovy Vary, České muzeum v u. Praha, Galerie Pardubice, Vlastivědné muzeum Písek, Columbia university New York, Galerie Litoměřice

Alba, sborníkyAlbum 76, Šedá cihla 85 (samizdat)

Články:
FIALA Jiří: Časotvory, in: Vesmír, 1994, č. 3, 178
JIROUSOVÁ Věra: Zpěv ptáků, in: Ateliér, 1990, č. 20, 1
KARLÍKOVÁ OLGA: Rozhovor s umělkyní, in: Výtvarná výchova, 1999, č. 2, 20
PÁNKOVÁ Marcela: O ptákovinách a o životě, in: Výtvarné umění, 1995, č. 3 - 4, 59-62
VACHTOVÁ Ludmila: Obrazy Olgy Karlíkové, in: Host do Domu, 1964, č. 2, 44
VACHTOVÁ Ludmila: Země Olgy Karlíkové, in: Výtvarné umění, 1969, č. 8, 405
ZEMÁNEK JIŘÍ: Česká krajina, in: Ateliér, 1996, č. 2, 4
ZEMÁNEK Jiří: Rozhovor z Olgou Karlíkovou, in: Ateliér, 1996, č. 2, 7

Katalogy výstav:
Kolektiv autorů, Ohniska znovuzrození: České umění 1956-63. Praha 1994
Umění zastaveného času - Česká výtvarný scéna 1969-1985. Katalog výstavy. České muzeum výtvarných umění, Praha 1996
Olga Karlíková. Katalog výstavy. Síň československého spisovatele v Praze, Praha 1959
HLAVÁČEK Ludvík: Olga Karlíková. Obrazy a kresby. Katalog výstavy. Doksany 1983
HLAVÁČKOVÁ Miroslava: Prostor a čas. Katalog výstavy.Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, 2005
JIROUSOVÁ Věra: Zemi. Olga Karlíková, Miloš Šejn, Milan Maur, Marian Palla,České muzeum výtvarných umění Praha 1993
KOŽELKA Karel: Olga Karlíková, Jiří Mrázek. Výstava textílií. Katalog výstavy.Umělecko průmyslové muzeum, Brno 1959
LAHODA Vojtěch: text katalogového listu nerealizované výstavy v Galerii Opatov, Praha 1968
NEŠLEHOVÁ Mahulena: Poselství jiného výrazu. Katalog výstavy. BASE a ARTetFACT, 1997
SEDLÁČEK Zbyněk: Olga Karlíková. Obrazy a kresby. Katalog výstavy. Galerie umění Karlovy Vary, Praha 2000
VACHTOVÁ Ludmila: Olga karlíková. Katalog výstavy. Alšova síň Umělecké besedy,

Olga Karlíková

Země 

Česká republika

Medium 

výtvarné umění