školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Přihlásit se k odběru Newsletter feed

Vyhledávání

Ondřej Vavrečka

Ondřeje Vavrečku (nar. 1980) poutá převážně zázrak skutečnosti, jehož proměnlivou povahu komentuje v povětšinou konceptuálních konstrukcích, kde se prolínají postupy kalkulace, intutice a náhody. Zajímá jej “svět otevřený vážné hře, svět soustředěný na to nejmenší i na to největší, neprostřední svět, který do našeho světa proniká a klade do něj vykřičník či otazník”. Vyjadřuje se v médiu autorských filmů, básní, textů, performancí a jiných nesnadno definovatelných akcí. Jeho filmy POČÁTEK A LEV a ULTIMUM REFUGIUM byly nominovány na cenu A. N. Stankoviče, druhý zmíněný byl v soutěžní sekci Česká radost na festivalu dokumentárních filmů Ji.Hlava. Vavrečka studoval jazyky, magisterské studium absolvoval
v Centru audiovizuálních studií FAMU, kde pokračuje v doktorandském studiu.

Publikace: Básnická sbírka „Vjemity“ (Hollarova grafická škola, 2002), texty na výstavě „Grafické bienále“ (klub Delta, 2002), básnická sbírka „Marina“ (2003), sborník „V kouli“ (překlad současných francouzských básníků a F. T. Marinetti, 2004), Cinepur: „Stroj vizuální slasti“, „Pink flamingos/Myšlenkové finesy krále blitků“ (2004-2005), Bakalářský cyklus Coagula (diagramy + esej, 2008), fotografická rešerše (UPM Praha, 2011), kolektivní článek (s M. Vojtěchovským
a M. Strandem) Co zaniká a co zbývá (A2, č. 11, 2013)

společné akce: performance Š 282, Dateispeicher, P-P pleonasmus (s. M. Blažíčkem), Modality šedého prostoru, TV FILM VYSÍLACÍ KOPIE PRACOVNÍ KOPIE ORGINÁL, performance na Bienále industriální stopy (2009), představení Théâtre de la Liberté a kapely Světlomety, junk rock’n’rollová skupina Paumanok, krátký film Brooklyn-Manhattan + společný objekt s M. Janíčkem (České centrum New York, 2012), výstava Montážní plán na štorc (galerie Deniska, Olomouc, 2012), divadlo Barabere idú (spolurežie, filmová část a sbory, Slovensko, 2012), jednorázové hudební performance se skupinami First Act Band (New York, 2012) a Obec (Lukov, 2013), mezioborový projekt Imagosféra (2012+2013: diskusní fórum (Tranzit Display, Praha, 2012), performance (4+4 dny v pohybu (Praha. 2012), Open Air Program (Hradec Králové, 2013) a výstavy (Galerie Futura (Praha, 2013), Galerie Fuga (Budapešť, 2013)), výstava Pomocník ze zapadlé gubernie (společně
s M. Ladrovou, Studio hrdinů, Praha (2013))

filmy autorské: Vlk, který si vyšlapává hnízdečko, Konstrukce, destrukce, Dobrý den, Paní L., Panychida světla, Z němoty do němoty, JÁ+5x30mx16mm+bolexH16, Otlač-oblič-otlič, Bakalářský cyklus COAGULA, Novosti dnja, Lípa třetího tisíciletí, ŤEREMIN: tělo.mě.sto.p.ohyb:VOX (s V. Ježkovou) (podpořen MK ČR a Magistrátem hl. m. Prahy), POČÁTEK
A LEV (nominován na cenu A. N. Stankoviče), ULTIMUM REFUGIUM (nominován na cenu A. N. Stankoviče, vybrán do soutěžní sekce Česká radost na festivalu dokumentárních filmů Ji.Hlava)

Země 

Česká Republika

Medium