školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Přihlásit se k odběru Newsletter feed

Vyhledávání

Hlavní Galerie

Onomatopoeia

Sound Location and Aspect Films/Sound Postcards/Maysea - John Grzinich a Emiter
11.9.30.9.
Po 10.9. - 20:00

Tři audiovizuální a zvukové instalace představují dva výrazné umělce, sdílející zájem o městské prostředí, přírodní krajiny, zvuk a obraz. Videosérie "Location Sound Films" Johna Grziniche vychází z koncepce site-specific a obohacuje ji o aktuální vývoj v žánrech zvukového umění, performance, terénních nahrávek, improvizace a filmového dokumentu. Autor se zde staví do role aktivního pozorovatele, interpretujícího zvukem a obrazem konkrétní situaci a kontext místa, kde se - vyzbrojen mikrofonem a kamerou nachází. Zaznamenává určitý úhel pohledu na souvislosti mimovolně probíhajích dějů a zároveň vtiskuje dokumentu vlastní pohled, znalosti a zkušenost.

Video-filmy "Location Sound Films" Johna Grziniche vznikly pomocí různých technických pomůcek, někdy ve filmu přítomných, jindy více skrytých, v závislosti na charakteru použité technologie (kondenzátorový mikrofon, kontaktní mikrofon, atd). Většinou jde o dokumentaci tvůrčích dílen New Maps of Time v šesti městech v různých zemích, včetně Prahy.

Zvuková instalace MAYSEA polského umělce Marcina Dymitera vychází z metodologie jazykové analýzy. Tedy z audio-onomatopoetického aspektu řeči, konkrétně z představ o hlasech, nebo zvucích moře. Jak moře vlastně zní? Jaké představy si lidé spojují se slovem moře? Navštívil několik měst na baltickém pobřeží i ve vnitrozemí a porovnal pak získané dokumenty a dojmy, spojené se zvukem moře. Pokusil se i zachytit samotný hudební rejstřík moře, ale skutečným smyslem projektu je stimulovat lidskou představivost. Důležitou součást aktivit Marcina Dymitera je jeho zájem o mapování městské zvukové krajiny. Prezentace projektu Zvukových pohlednic z Prahy představuje výsledek tříměsíčního rezidenčního pobytu v Otevřených ateliérů. Proces intenzivního mapování - subjektivního zaznamenávání a rekontextualizace zvukového prostředí v několika klidových oblastech pražských zelených zón a parků je příspěvkem k sonické geografii města. Součásti projektu je další rozpracování konceptu, například přehrávání získaných záznamů v jiném prostředí.

John Grzinich (USA) pracuje od 90 let hlavně v oblasti současné hudby, performance a instalace a koncentruje se na site-specific a žánry práce s akustickým zvukem. Vystavoval a vedl dílny v řadě zemí Evropy, Asie a Ameriky. Působí jako programový ředitele medialabu v MoKS - Centru pro umění a sociální praxi v Estonsku.

Marcin Dymiter aka Emiter (Polsko) je hudebník, improvizátor, skladatel, rozhlasový a zvukový umělec, který ve své práci kombinuje terénní nahrávky, akustické nástroje a elektronický zvuk. Pracuje s elektronickou a improvizovanou hudbou. Spojuje zvuk v lo-fi a hi-fi kvalitě a využívá efekty zvukové interference. Je autorem řady zvukových instalací, rozhlasových pořadů, filmové hudby a performancí a intervencí ve veřejném prostoru. V Praze je na rezidenčním pobytu VARP podpořeném Mezinárodním visegradským fondem.

Na vernisáži bude promítnut černobílý videofilm Johna Grziniche "Sound Aspects of Material Elements", který vznikl z nahrávek mezi lety 2006 a 2009.Koncept, zvuk, kamera, střih: John Grzinich, Na nahrávkách spolupracovali: Patrick McGinley, Jim Haynes, Toomas Thetlof, Maksims Shentelevs, Kaspars Kalninsh, Eamon Sprod, Hitoshi Kojo a Evelyn Grzinich - Müürsepp.
Film je možné shlédnout také v instalaci a monitoru.

John Grzinich: Location Sound Films
selected workshop and project films 2009-2012

1. "Islands" 14:20
natočeno během dílny New Maps of Time workshop v Istanbulu, únor 2010

2. "4 Minutes of Sound" 4:14
natočeno během dílny New Maps of Time v Praze, říjen 2009

3. "Listening People, Sounding Places" 8:06
natočeno během dílny Urban Sound Ecology v Łódźi, duben 2012

4. "Suspension Bridge, Princes Island" 8:39
natočeno během dílny New Maps of Time v Calgary, duben 2010

5. "Torun Sound Locations" 16:55
natočeno během dílny New Maps of Time v Toruni, duben 2011

6. "Vienna Sound Locations" 10:00
natočeno během dílny New Maps of Time ve Vídni, srpen 2011

7. "Animate Structures #4" 15:10
natočeno během návštěvy residenčního centra Headlands v Kalifornii, duben 2010

Součástí výstavního projektu jsou dílny Johna Grziniche a Evelyn Müürsepp, Udo Nolla, Els Viaene, připravené ve spolupráci s projektem Soundexchange a Sounds of Europe.

"Sound Aspects of Material Elements Johna Grziniche je vysoce unikátní film, elegantní soubor zvukových výzkumů místa, které byly natočeny během tří let. Prázdné široké krajiny s vlající travou pod plujícími mračny, subtilní zacházení s instrumentářem opuštěných předmětů a nalezených přírodnin, osamocené zacházení se strukturami architektury, hra ve dvojicích a občas s většími skupinami spoluhráčů, kteří rozeznívají nalezené materiály. Každopádně jsou všechny ty zvuky úzce provázány s určitým místem, do nšhož jsou vnořeny aby byly aktivovány prostřednictvím jednoduchých akustických technik - zacházením s potrubím, s dráty, paličkami a kontaktními mikrofony. Každá "situace" se tak proměňuje v nějaký druh hudebního nástroje, každé místo je vnímáno jako nezměrný zdroj bohatého zvukového materiálu.

Ten film se nachází kdesi mezi zvukovým uměním a filmem. Ale narozdíl od většiny filmových žánrů, dodržuje Grzinich přísné omezení v tom, že používá pouze site-specific a v reálném čase zachycení zvuku. Na druhé straně je zde citelný nápadný rozpor mezi tím, co vidíme a tím, co slyšíme, protože autor používal pro zaznamenávání zvuku většinou velmi neobvyklé druhy mikrofonů. Záběry jsou několik minut dlouhé a ukazují sónické předměty zasazené v krajině - v opuštěných loukách někde v Estonsku, u polorozpadlých stodol, zvučící vedení telefonních drátů, zvuky nočních ohnů, opuštěných a zrezivělých nádrží, nebo konstrukcí z traverz... Díky tomu, že byly použity kontaktní mikrofony, umístěné do potrubí, nádrží a nádob nasloucháme zvuku přicházejících zevnitř prostorů a z nitra hmoty..."(Seth Nehil)

"Jedním ze způsobů jak popsat film Johna Grziniche Mimema je název 'hypnogogická dunivá filmová báseň'. (Dale Lloyd)