školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Přihlásit se k odběru Newsletter feed

Vyhledávání

Bilý nástěnka

Opakovat se nebude

Yveta Buchtová
31.1.31.3.
Po 10.2. - 19:00

kurátorka : Veronika Resslová

Práce Yvety Buchtové pro „Bílý nástěnka“ je volnou paralelou autorčina dlouhodobějšího projektu „Street strips", který využívá plakáty vylepované ve veřejném prostoru.
Yveta Buchtová pokryla nástěnku asociativní koláží z vybraných tištěných programů galerie za minulý rok; reinterpretuje tak místní umělecký provoz na základě improvizovaných spojení a nalezených mikropříběhů. Volnou kumulací obrazových motivů vizualizuje setkání různých uměleckých osobností a žánrů, které se v této podobě již nezopakuje; jeho aktéři se kaleidoskopicky přeskupí do jiných dějů v jiných galeriích.
Yveta Buchtová žije v Brně, nepatří k tedy k častým návštěvníkům galerie, její pohled je pohledem „zvenčí“ očima grafického designera na oficiální prezentaci instituce (tištěné materiály a informace z webových stránek). Jejich vrstvením a opakováním (běžným způsobem výlepu plakátů), analogickým vrstvení a opakování typů akcí v galerii, vytváří poetický mnohoznačný vnitřní příběh, který komentuje glosou v textových bublinách, procházejícími napříč jednotlivými programy. Skandovaná výzva o-pa-ko-vat z úst pomyslného publika může být stejně tak autorčiným uznalým komentářem dramaturgie galerie jako ironickou poznámkou k současné situaci v uměleckém provozu, kdy galerie nebývají přeplněné davy návštěvníků.
Projekt „Opakovat se nebude“ je sympatickou hrou s užitkově produkovanými tiskovinami, kterými jsme denně zahlcováni, a pokusem o svébytně svobodný pohyb v jejich vlastním terénu; spojuje volné a užité umění v úvaze nad rolí grafického designu ve veřejném a sociálním kontextu.

Yveta Buchtová (nar. 1988) studuje v Ateliéru grafického designu 2 na FAVU VUT v Brně. Do povědomí veřejnosti se zapsala výrazným guerrilovým projektem Street - strips, který pracuje s plakáty na nelegálních plochách ve městech. Autorka v něm využívá agresivní vizualitu vícenásobného vylepování komerčních plakátů, připomínající klasické několikaokénkové komixové stripy v novinách, ke kritické intervenci do veřejného prostoru.
Do plakátů vlepuje komixové bubliny s texty, které nabourávají jejich konvenční sdělení a transformují jejich vizualitu pro své vlastní účely. Sama autorka říká, že nechce vnášet do ulic politickou kritiku či ostrý sarkasmus, chce pracovat spíš s jemnými vtipnými komentáři, které vytrhnou kolemjdoucího z obvyklé vizuální rutiny.
Plakáty nafocené v ulicích posílá textařům (například Kakalík, František Fuka a další), nejlepší navržené texty pak vlastnoručně vylepuje převážně v Brně. Do dnešního dne bylo realizováno okolo 40 komixů, síť spolupracovníků se postupně rozrůstá a zapojit se může prakticky kdokoliv.

About the Artist 

Další fotografie 

Opakovat se nebude
Opakovat se nebude
Opakovat se nebude
Opakovat se nebude