školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Přihlásit se k odběru Newsletter feed

Vyhledávání

Galerie Díra

Peter Cusack a Tomáš Šenkyřík

Zvuková geologie: uhlí & petrochemický průmysl
5.2.4.3.
Čt 4.2. - 18:00

Více než jedno století je podkrušnohorská pánev – v severních Čechách jedním z hlavních energetických center země. Proměna začala těžbou kovů v 15. století a potom hnědého uhlí koncem 19. Století. Totální transformace pokračovala budováním petrochemického průmyslu během druhé světové války a německé okupace. Technologie spojené s rafinérií nafty znamenaly položení stovek kilometrů potrubí a na vzhled krajiny měly obrovský vliv. Mostecko je také oblast s lesnatými kopci a část původní krajiny zůstala uchována dodnes. Obětování krajiny energetickému průmyslu způsobilo hluboké změny: vyhloubení rozsáhlých povrchových dolů na hnědé uhlí, zasypání údolí zeminou a vznik nových kopce a mnoho vesnic a celých měst bylo zbouráno, kvůli rozšiřujícím se velkodolům. Dokonce některé kostely byly přemístěny a v jámách po vydolovaném uhlí vznikla nová jezera. Tvar celé oblasti formuje energetika a jsou to procesy, které v nezmenšené míře trvají dodnes. Přesto z minulosti něco zůstalo; starobylé kláštery, zámky na okrajích hnědouhelných jam, jen poutní cesty musí vést jinudy. Vesnice a lidé, kteří tu žijí, nemají jinou volbu, než si přivyknout neustálému hluku strojů. Děti zde s těmito obrazy a zvukem vyrůstají jako se svým osobním dědictvím. Pro návštěvníka zvenku to může vypadat jako fascinující, hrůzná, krásná a smutná krajina zároveň.

Peter Cusack je britský zvukový umělec a hudebník, člen Creative Research in Sound Art & Performance CriSAP, žije v Londýně a Berlíně. Zaměřuje se na environmentální zvuk a akustickou ekologii. Jeho projekt Sounds From Dangerous Places zkoumá zvukové krajiny míst ekologicky poznamenaných (oblast Černobylu, ropná pole v Azerbajdžánu, přehrady v jižním Turecku, hnědouhelné doly v Porúří, nebo Aralské jezero v Kazachstánu).

http://www.favouritesounds.org/?projectid=48

Skladatel a kytarista Tomáš Šenkyřík vystudoval muzikologii na Filozofické fakultě Masarykovy University v Brně. Skládá písně a experimentální elektronickou a elektroakustickou hudbu. Inspiruje se autentickým folklorem (romským a moravským), terénními nahrávkami a lidskou řečí.

https://soundcloud.com/senkyrik

Nahrávky vznikly během dvou cest v letech 2012 a během dílny s Peterem Cusackem v létě roku 2015.

Další fotografie 

Peter Cusack

Tomáš Šenkyřík