školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Přihlásit se k odběru Newsletter feed

Vyhledávání

Hlavní Galerie

Plastický film

Tomáš Moravec
Kurátorka: Nina Michlovská
8.1.22.1.
Čt 7.1. - 18:00

Tomáš Moravec dlouhodobě sleduje proces změny a potenciál, který s sebou nese. Sleduje otisk, který zanechává v materiálu nebo v okolním prostředí, zaznamenává jej v čase. Výsledný (video)záznam sice celý děj zachycuje, nezbytně však dochází k jeho obsahovému vyprázdnění. Obraz pozbývá na plasticitě. V prostorových (video)instalacích autor usiluje o jeho opětovnou přítomnost, o zhmotnění obrazu, který se však v okolním prostředí vyjevuje pouze fragmentárně. Útržkovitost zobrazení nás podněcuje k dohledávání obrazu v jeho celistvosti. Vědomě či nevědomě jej dotváříme skrze vlastní vizuální zkušenost, naplňujeme ho novým obsahem. Obraz tak znovu získává na plasticitě a aktuálnosti.

Výstava s názvem Plastický film představuje dvojici na sobě nezávislých, přesto však vnitřně provázaných prací. Spolu tvoří autonomní celek, odděleně pak každá za sebe popisuje jiný úhel pohledu na zkoumané téma zachycení a opětovného vyjevení obrazu, které autor sice nastínil mnohokrát již dříve, nikdy jej ale zcela neobsáhl, stejně jako neopustil. Ani výstava Plastický film se nezdá být definitivním řešením, ale pouze dalším zkoumáním v oblasti režimů zobrazení. Tentokrát se zaměřuje na problematiku přítomnosti prostorových těles, jejich hmatatelnosti a plasticity, či naopak neuchopitelnosti, jejich zřejmost, ale i schopnost neustálého úniku před celistvým zobrazením. Ústředním motivem prezentované dvojice děl je dvanáctistěn, platónské těleso označované jako dodekaedr. Ten v prostředí galerie sledujeme ve dvou možných režimech pozorování. Jednou je součástí neustále rotující sochy, podruhé efemérním tvarem tušeným v záznamu performance, realizované přímo v Komunikačním prostoru Školská 28. V obou případech jsou akcentovány předem definované parametry, které ovlivňují jak samotný záznam, tak prezentaci, tedy opětovné vyjevení sledovaného objektu v konkrétním čase a prostoru.

Tomáš Moravec (*1985 v Praze, CZ) absolvoval v roce 2012 Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Intermediální tvorby Jiřího Příhody. Jeho práce mohou být popsány jako "prostorové situace" utvářené nejčastěji objektem, videem a instalací. Společné projekty s Matejem Al Ali, Petrem Dubem nebo Romanem Štětinou prověřují různé formy umělecké spolupráce nebo kriticky zasahují do veřejného prostoru. Moravec je finalistou Ceny Jindřicha Chalupeckého (2008), Ceny Exit (2009) a laureátem Ceny Václava Chada (2015). Absolvoval rezidenční pobyty v Budapešti (2011), v New Yorku (2013) a ve Vídni (2013). Jeho práce jsou prezentovány v českém i mezinárodním kontextu (Biennale Liége, BB15 Linz, Trafó Gallery Budapest, James and Audrey Foster Prize Boston). Autor žije a pracuje v Praze.