školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Přihlásit se k odběru Newsletter feed

Vyhledávání

Přednáška

Platformy a praxe temné ekologie

Paul Chaney, Ivan Sebalo
Pá 8.4. - 19:30

Večer připravený ve spolupráci s Diffractions Lecture Series, tentokrát na téma Temné ekologie s přednáškami umělců Paula Chaneyho a Ivana Sebala.

Temná ekologie a udržitelné žití

Umělec Paul Chaney se ve své přednášce pokusí osvětlit vlastní vědeckou práci ve FIELDCLUB - malé zemědělské lokalitě v Cornwallu ve Velké Británii. Chaney zde mezi lety 2004 a 2012 žil ve vlastnoručně postavené chatce, sám si pěstoval potravu, žil pouze v minimálním kontaktu s okolním světem. Během tohoto dlouhodobého experimentu Chaney vymyslel spekulativní metodiky kvantifikace, analýzy a designu. Získané poznatky pak užíval jako nástroje pro zkoumání uměleckého žánru 'site-specific', jeho vztahu k jednotlivci, specifické lokalitě a k nelidským obyvatelům daného místa. Z experimentu se postupně stával způsob zkoumání principů temné ekologie – skrze jeho praktický přístup se Chaney pokoušel najít a pojmenovat různé typy ironie a etiky, které v sobě postmoderní pokus o 'návrat k přírodě' skrývá. Tím však také poukazuje na širší dopady zaběhlých paradigmat lidského snažení, technologického pokroku a udržitelnosti.

Chaney také představí prvky své novější práce Lizard Exit Plan. Tento již vypracovaný plán si klade za cíl prozkoumat možnosti a nejlepší řešení pro přežití obyvatel poloostrova Lizard v Britském Cornwallu v případě, že by došlo k blíže nespecifikované apokalyptické události. Projekt představuje svou vizi pro udržitelné pěstování plodin a snaží se vytvořit design pro nízkonákladové stavby. Také odhalí principy jeho virtuálních nástrojů, které jsou navržené pro měření nejnižšího možného kvocientu lidské aktivity. Tímto se Chaney pokusí poukázat na tyranii, které by za těchto apokalyptických, improvizovaných, avšak udržitelných podmínek bylo vystaveno lidské tělo přeživších.

Psychologie Klimatické Krize - Ivan Sebalo

Ať už chceme soudobou situaci nazvat jakkoliv - například globální oteplování, nová doba ledová, či hněv Páně - lidstvo nesporně čelí dalekosáhlé krizi přírodního prostředí.Většina nezávislých vědců na tato znepokojující zjištění vehementně upozorňuje. Avšak lidstvo jako celek se zdá být k těmto zprávám spíše netečné, jak se jeví z jeho nepřipravenosti zavést smysluplná preventivní opatření. V tomto ohledu nám psychologie nabízí řadu možných vhledů do samotného původu tohoto problému. V otázce jejich přístupu ke klimatickým změnám, lidé spíše tuto realitu buď popírají, nebo reagují reaktivně. Vzhledem k tomu, že oba tyto přístupy jsou typem obranných mechanismů, nahlíží na ně psychoanalýza a jí blízké vědy jako na důsledek hluboké úzkosti, která se kumuluje jako skrze nechopnost přijmout odpovědnost za momentální situaci. Neschopnost osvojit si správný přístup, či reakci na tuto problematiku může být chápána prizmatem různých teorií. Egocentrismus, všeobsahující idea „pokroku“ založená na integraci materiálních statků do svého sebeobrazu, i další osobní přístupy tuto apatii k soudobé situaci udržují při životě. Vzhledem k tomu, že začínáme tyto tendence a vzorce chování lépe chápat, můžeme je také nějakým způsobem změnit?

Paul Chaney (*1974) je umělec a občasný farmář, jehož práce užívá uměleckých objektů, stejně jako participativních uměleckých praktik. V roce 2009 a 2010 pracoval s filozofickým nakladatelstvím Urbanomic za účelem vytvoření exkurzí, které by zájemcům představovaly geo-trauma napáchané v Cornwallu hutní technikou 19. století. V rámci rezidencí pro Divus (Praha, ČR) a Izolyatsia (Donětsk, UKR) se Chaney v poslední době věnuje výzkumu paradigmat průmyslového růstu. V rámci svých aktivit pracoval pro Tate St. Ives, Serpentine Gallery, a pro The Centre for Contemporary Art and the Natural World (CCANW). V roce 2015 byl oceněn druhým místem v hodnocení soutěže Arts Foundation a byl nominován na cenu Nadace Paula Hamlyna.

Ivan Sebalo momentálně dokončuje svá studia psychologie na Unievrsity of New York in Prague.