školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Přihlásit se k odběru Newsletter feed

Vyhledávání

Přednáška

Přednáška nastiňující problematiku alternativní psychiatrické péče v kuřivodském upsychu

Ajnorínův SOULAD s UPSYCHem
St 17.10. - 20:00

Slavnostní občerstvení: podzimní makrobiotonická dýňová polévková polenta a mikropsychoterestiální rykolový salát (zajišťuje AM KH).

Univerzální PSYchiatrický Chrám je nevšední zařízení, v současnosti představující opravdu jedinou existující alternativu ke stávající lékařské psychiatrické péči u nás. Tento soukromý průkopnický ústav ukazuje novou cestu přístupu k problematice bláznovství. Na psychické anomálie se zde totiž nenahlíží jako na poruchy, které je nutno odstranit. Jsou naopak vnímány jako talent, hodný rozvíjení. Na rozdíl od stávajících léčebných zařízení zde pacienti nejsou "uzdravování"zejména pomocí farmaceutických prostředků ke stavu, kdy myšlením a chováním zapadnou do šedého průměru davu. Jedná se zde o skutečně Univerzální Psychiatrický Chrám-místo kde může nalézt azyl, (odvěků spojený s instituci chrámu) každý, kdo se cítí být pro své nevšední psychické nadání pronásledován. Navíc, zde není nahlíženo na mimořádné vlohy jako na problém, ale jsou povýšeny na piedestal úcty a je jim zde věnována skutečná péče. Každému mašíblovi, jenž do Chrámu přijde, je přiděleno zvláštní oddělení, zařízené a vybavené tak, aby vyhovovalo všem jeho mimořádným potřebám, skýtalo prostor k práci a navíc dostatek možností a podnětů k rozvoji jeho mimořádných vloh. Toto je v důsledku přínosem pro celý Upsych. Vhodnou kombinací jednotlivých mašíblů a jejich specifickým zaměřením a vzájemným propojením schopností každého z nich, dochází tak v rámci struktury Upsychu k maximálně efektivnímu využití potenciálu všech jeho obyvatel pro celek, který se tak stává naprosto nezávislým, soběstačným, samozásobitelským, ba dokonce samospasitelným. Neboť díky tomu, že Upsych dokáže dokonale spojit neslučitelné, svým zaměřením zcela odlišné, ba vzájemně spolu soupeřící a bojující individua v jeden kompozitní, vzájemně se integrující celek, nejsou schopnosti jeho jednotlivých osobností sčítány, ale násobeny.
Toto zařízení je (se svým nevšedním přístupem) trnem v oku snad všech dotyčných složek státní zprávy, počínaje Ministerstvem kultury, Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem sociální péče, přes Státní památkový ústav, Policii ČR, hasiče ČR až po jednotlivé okresní a místní úřady, hygienickou stanici, ba dokonce Severočeskou energetiku. Všechny tyto výše zmíněné a dokonce i další orgány z různých důvodů vyvíjejí nátlak na Správu Upsychu a požadují zrušení a vyklizení celého zařízení, či alespoň dle svých možností blokují a znesnadňují jeho provoz.

Předseda Jedinečného Svatopěstitelského Družstva (JSD), Praha 16.10. 2007