školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Přihlásit se k odběru Newsletter feed

Vyhledávání

Hlavní Galerie

Psychonauti (Metempsychózy)

1.4.30.4.

Připraveno jako součást akce Měsíc bláznovství, (věnováno práci Mudr. Milana Hausnera, Mudr. Stanislava Drvoty, Mudr. Ludvíka Švába, PhDr. Václava Pinkavy).

Pořádá Česká asociace pro psychické zdraví ve spolupráci s komunikačním prostorem Galerie Školská 28 a asociací MLOK.

"Psychonaut(ka) je: bytost, která se vydává "na pouť", na šamanskou expedici, do mentálního prostoru, psychonaut(ka) je cestující mentálním vesmírem.

Klíčková slova: duševní zdraví a nemoc, extra art, mediumní kresba, arteterapie, stěhování duší, psychedelické zkušenosti, hypnóza, automatická kresba, tvorba outsiderů, dětí, ornamenty, iluze, vize a halucinace, para-obrazy a paobrazy, lucidní snění, somnabolismus, mezní formy tvořivosti.

Výstava-výzdoba (kreseb, maleb, koláží, fotografií, diagramů a deníkových zápisů) spojuje práce profesionálních a outsiderských tvůrců. Představí díla z několika soukromých a odborných sbírek psychiatrických pacientů, umělců, terapeutů a léčitelů, doplněné zápůjčkami a pracemi vzniklými na místě. Expozice obsahuje řadu typů obrazů: 1.stvořené během intoxikace psychotropními látkami, (LSD, nebo jiných prostředků vhodných pro "rozšíření" vědomí), díla vzniklá "mimovolně", 2.jako "mediumní" komunikace s jinou nebo realitou osobou, 3.tvorbu, kde moment náhody je důležitější, než "dohled" nad tvůrčím aktem, včetně 4."čmáranic" "hieroglyfů" a další druhů "automatické" kresby, 5.kresby pod vlivem hypnózy a 6."zprávy z jiné dimenze". Jde většinou o symboly emblemata, znaky, příznaky prozrazující reakci na přetlak proudu myšlenek a obrazů, někdy používané jako příklad pro introspekci, nebo psychologickou analýzu. Rastrem výběru prací je bezprostřednost výrazu, originalita a naléhavost sdělení.

Projekt chce upozornit na prostupnost bariéry, dělící svět "normality" a "mimonormality", zdraví a nemoci, život a tvorbu "profesionálů" od marginalizovaných oblastí a skupin outsiderů (děti,pacienti, "šílenci", bezdomovci,,atd) a proklamovat emancipaci "neobyčejného" jako doplněk ke standardizované normalitě. (Výstava navazuje na expozici kreseb v Galerii Jelení v roce 2002 ze sbírky Mudr.Hausnera, a Mudr. Sobotkievičové, které vznikly v letech terapie schizofrenie pomocí LSD).

Kreslení a malování během "séance", tvorby nebo "intoxikace" uvolňuje z psychického podloží obrazy, vizualizuje stavy a procesy, kterých si v "normálním" stavu nejsme většinou vědomi.Automatické a "obscesivní" kresby jsou důležitým indexem změn, kdy kontrola nad volním aktem je oslabena a na povrch vyplouvají "neracionální praobrazy", (archetypy), mentální psychické vzorce, nebo ornamenty odhalující hlubší vrstvy osobního, nebo "společenského podvědomí." Také mediumní kresba má podobnou povahu: není většinou estetickým cílem sama o sobě, vzniká jako stopa, otisk (pod)vědomí, přispívá k cvičení dorozumění mezi rukou, okem a duší.

Galerie je většinou místo kam jdete obdivovat někoho jiného, tentokrát přineste do galerie svoje kresby, "čáranice" a "mazanice" a pověste je na velkou tabuli, jejíž kompozice se během výstavy bude měnit. Výstava je prodejní a výnos poslouží na pokračování "měsíce bláznovství".

Koncepce a koordinace: Dana Recmanová, Miloš Vojtěchovský, Martin Jarolímek, Andrea Strudihradová, Spolupráce: Terezie Zemánková

Pořádatelé: Česká asociace pro psychické zdraví, ve spolupráci s Komunikačním prostorem Školská 28 a Asociací MLOK.

Podpořili: Ministerstvo kultury ČR, Hlavní město Praha

Sponzoři výstavy: Občanské sdružení DAGDA, Galerie NORA.

MUDr. Milan Hausner

Mudr. Milan Hausner (1929 – 2000) – československý psychiatr, primář Psychiatrické léčebny v Sadské u Poděbrad v letech 1965 - 1981, kde zavedl pro svou dobu výjimečný model vícečetné léčebné komunity, průkopník experimentálního výzkumu s LSD 25, president psychoterapeutické podsekce ČPS J.E. Purkyně (1970-1981 ), autor popularizačních knih a článků o psychoterapii, zakládající člen Evropské psycholytické společnosti, člen mnoha odborných společností a institucí.

Pozůstalost MUDr. Milana Hausnera, která obsahuje i některé ze stovek výtvarných prací pacientů, které většinou vznikaly po intoxikaci halucinogeny, je s laskavým svolením dědiců od roku 2004 uložena v Archivu Akademie věd ČR. Některé z těchto prací jsou součástí dubnové výstavy Psychonauti (Metempsychózy).

Své zkušenosti a historii výzkumu halucinogenů v Československu shrnul MUDr. Milan Hausner v samizdatové publikaci "Psyche in Statu Nascendi - LSD Therapy Behind the Iron Curtain, Czechoslovakia 1954-1974".

Další fotografie 

Psychonauti (Metempsychózy) (1)
Psychonauti (Metempsychózy) (2) - veřejná debata
Psychonauti (Metempsychózy) (3) - vernisáž
Psychonauti (Metempsychózy) (4) - dílna - Michael Delia
Psychonauti (Metempsychózy) (5)
Psychonauti (Metempsychózy) (6)
Psychonauti (Metempsychózy) (7)
Psychonauti (Metempsychózy) (8)