školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Přihlásit se k odběru Newsletter feed

Vyhledávání

Diskuse Prezentace Projekce

Revue Prostor Psychedelia

Křest nového dvojčísla
Čt 3.5. - 20:00

Uvedení nového dvojčísla Revue Prostor věnovaného rozšířeným stavům vědomí a krizi 2012.

O Stanislavu Grofovi a proměnách vědomí na Máchově poutnické cestě promluví PILGRIM. Jak se vaří a pije ayahuasca prozradí GNOSIS. Psychedelickou báseň Džindžeridu s hudebním doprovodem přednese Pavel Zdražil. Ukázku ze svého filmu okomentuje Viliam Poltikovič.

Autoři příspěvků do křtěného dvojčísla a hosté, příznivci revue Prostor a přátelé psychedelie jsou srdečně zváni.

Vstup zdarma

Pojem rozšířeného vědomí je příbuzný s pojmy alternativní stavy vědomí, nebo mystická zkušenost, i když poslední z nich vyjadřuje jen jeden druh rozšířeného vědomí. Jak je již z adjektiva „rozšířené" patrné, jde tu o překročení jistého rámce vědomí, rozšířené vědomí je vědomí překračující empirické rámce fenoménu vědomí, je to tedy vědomí vystupující mimo rámec jeho běžných, empiricky známých, každodenních forem. Je to, tak říkajíc, transcendentální vědomí. Řada jeho forem, označovaných souhrnně jako mystické zkušenosti, nebo zážitky, byla známa již celá tisíciletí ve všech kulturách.

Teprve na přelomu padesátých a šedesátých let našeho století byly různé formy rozšířeného vědomí učiněny předmětem nové vědy, tzv. transpersonální psychologie. Tato nová věda, vyvinuvší se z tzv. humanistické psychologie jako reakce na scientismus v psychologii a její dehumanizaci, i jako reakce na průnik tzv. esoterních psychologií (psychologické systémy jógy, buddhismu, taoismu, sufismu, křesťanské mystiky a další) do myšlení mnoha současných psychologů, tedy tato nová věda - transpersonální psychologie - může být definována jako věda o rozšířeném vědomí. Snaží se, což je velmi obtížné a mnohdy téměř nemožné, identifikovat různé formy rozšířeného vědomí v termínech současné empirické psychologie, resp.psychofyziologie.

Ayahuasca Fractal

Attachment 

Další fotografie 

Pavel Zdražil, foto: Tvar
pozvanka
Stanislav Grof, svatba na Islandu, 1972