školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Přihlásit se k odběru Newsletter feed

Vyhledávání

Šedý pokoj Hlavní Galerie

Robert Vlasák - Rozhovor

zvuková interaktivní instalace
15.3.15.4.
Po 14.3. - 19:00

Instalace Rozhovor je součást většího Vlasákova projektu Nedorozumění, ve kterém rozpracovává témata a různé siutace mezilidské komunikace. Je to skulpturální tvar s elektrickým osvětlením a elektronickým zařízením, nabízející návštěvníku po stisknutí tlačítka možnost zaznamenat do paměti aparátu desetivteřinový zvukový záznam hlasu, popřípadě všech dalších zvuků a hovorů z pole slyšitelnosti mikrofonu - ucha, které je zavěšeno mezi dvěma visícimi reproduktry. Následuje spuštění funkce opakování a paralelně nahrávání dalších vrstev stále stejného záznamu přes střídavě spouštěné zvuky z obou reproduktorů. Mechanický dialog směřuje díky postupnému poměru parazitních akustických nečistot až k bílému šumu, informační entropii a úplné ztrátě srozumitelnosti.

Instalace Nedorozumění byla vystavena poprvé v listopadu 2010 v jihlavské galerii Půda.
Foto: Michal Novotný

Robert Vlasák (narozen v Kladně 1978) se zabývá rozšířeným pojetím sochařské práce na pomezí mezi konstrukcí nástroje, vědeckým experimentem a skulpturou. Studuje principy mechaniky i optiky a poslední dobou pracuje také s elektronikou a akustikou. Do instalací zapojuje aktivně diváka, který se pak stává spoluhráčem v určovaní významu například prostřednictvím dotyku, pohybu, nebo hlasu. Spíš než vizuální dojem je pro Vlasáka inspirací čistý fyzikální jev, nebo vlastnosti různých materiálů a hledá jejich další kontexty prostřednictvím pokusu o jejich oživení ať už přímou animací, nebo sonifikací a vizualizací. Od řady konstrukcí aparátů a soustav, připomínajících pomůcky a objekty ze školního kabinetu, nebo snad kabinetu kuriozit, se dostává v posledních letech ke složitějším tématicky zaměřeným projektům.

Robert Vlasák působí jako odborný asistent v Ateliéru přírodních materiálů u prof. Jaroslava Prášila na Fakultě užitého umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Turnově, umělecké kovářství a zámečnictví, na Fakultě užitého umění a designu Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem a na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně v Ateliéru nefigurálního sochařství u doc. Jana Ambrůze.

na vernisáži zahraje volné improvizační seskupení IQ+1:
Mirek Posejpal (cello, fx),
Jana Kneschke (e-housle, zoom),
Georgij Bagdasarov (gramofon),
Michal Zbořil (analogový syntezátor),
Petr Vrba (trubky, klarinet, objekty)
Kateřina Bilejova (buto).

Rozhovor, Robert Vlasák, foto Michal Novotný

About the Artist 

Attachment 

Další fotografie 

Rozhovor, Robert Vlasák, foto Michal Novotný
duševozy, 2007
Cucurbitaceae,Měď, bronz, epoxidová pryskyřice, Theremin, elektronika, 2007
R 110/10002,2006, ocel, olej, Wimshurstova indukční elektřina
ČEZ sound,Reproduktory, elektroinstalační materiál, transformátor
Nasávač elektrostatický,hliník, polystyren, textil, Van de Graaffův generátor, UV zářivky, 2006
Rozhovor, Robert Vlasák, foto archiv autora
Rozhovor, Robert Vlasák, foto archiv autora
1_Robert Vlasák, Rozhovor
2_Robert Vlasák, Rozhovor
3_Robert Vlasák, Rozhovor
4_Robert Vlasák, Rozhovor
5_Robert Vlasák, Rozhovor