školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Přihlásit se k odběru Newsletter feed

Vyhledávání

Hlavní Galerie

Rodinné archivy ztracené a nalezené

Skupinová výstava mladých fotografů z Velké Británie
3.6.3.7.
Po 2.6. - 20:30

Zahajovací seminář v pondělí 2. června od 16h
Foto:Photo: Lydia Goldblatt

Millie Burton, Jan Čihák, Claudia Frickemeier, Lydia Goldblatt, Hannah Guy, Elena Inga, Penny Klepuszewska, Wiebke Leister, Jason Manning, Kevin Newark, Sian Pile, Kate Potter
Koncept: Val Williams
Výstava Family Archives Lost and Found vznikla jako společný projekt dnes už bývalých studentů magisterského programu fotografie na London College of Communication ve spolupráci s Photography and The Archive Research Centre, vedeným kurátorkou Val Williams, která projekt iniciovala.

Rodinný archiv zde není omezený pouze na "rodinné fotografie", ale mohlo jím být v podstatě cokoli - predměty, vzpomínky či příběhy. Výzva ke zpracování daného tématu, která většinu zúčastněných dovedla k značně osobní výpovědi, inspirované někdy radostnou, ale často i značně tragickou vzpomínkou či zkušeností, vybízela také k ohledání možností či hranic samotného média fotografie. Ačkoli vystavené práce jsou spíše spontánní osobní výpovědí autorů než promyšlenou analýzou problémů spojených s teoriemi fotografie a archivu, výstava může být též vnímána jako příspěvek do diskuse týkající se originality a recyklace v umělecké praxi. Snad ještě důležitějším tématem výstavy je samotné prozkoumávání hranic mezi soukromým a veřejným prostorem. Používání vysoce intimních dokumentů a jejich přenesení do "veřejného" prostoru galerie může být pro diváky znepokojivé (a tedy zajímavé) a vybízí ke konfrontaci.

Výsledná podoba výstavy má značně multimediální charakter (zvolená média se pohybují od tradiční autorské zarámované fotografie až po "pouhý" text napsaný na zdi galerie), fotografie ovšem zůstává pro většinu autorů východiskem pro vytvoření jejich dílka a stává se tedy, kromě vlastního tématu výstavy, jakýmsi jejím myšlenkovým rámcem. Kromě skutečnosti, že na projektu se podílí především autoři – fotografové, je důvodem pro takto významné postavení fotografie na výstavě na téma rodinného archivu především již sama podstata tohoto média. Fotografie propojuje minulost s přítomností již v okamžiku zmáčknutí spouště aparátu, charakteristická je také schopnost tohoto média proměňovat zlomky vnější reality v intimní a hýčkané objekty. Nesnadno definovatelná povaha fotografie se tedy zdá být ideálním východiskem či rámcem pro zkoumaní fenoménů paměti a intimity. Komplikovaný vztah reality a fikce ve fotografii může být také metaforou pro křehkou a pomíjivou, někdy více iluzorní než skutečnou, identitu rodiny.

Verze výstavy připravená pro Komunikační prostor Školská 28 je rozšířena o několik autorů a bude také doplněna malým katalogem. Ačkoli se na výstavě podílí především "mladí" autoři (ať již věkem či zkušenostmi s fungováním jako samostatní umělci), mnozí z nich dnes již s úspěchem pravidelně vystavují a publikovali své práce časopisecky. Fotografie Penny Klepuszewské byly zahrnuty v doposud největší přehlídce britské fotografie How We Are: Photographing Britain v Tate Britain (2007), její práce jsou také prezentovány známou Photographers’ Gallery v Londýně. Kewin Newark se stal držitelem prestižní Jerwood Photography Price (též 2007), Lydia Goldglatt a Millie Burton byly vybrány do Pavllion Commissions Programme pro rok 2007. Pavilion je jednou z největších organizací ve Velké Británii podporující mladé fotografy.

Součástí výstavy v Praze je kratší seminář v den vernisáže na téma fotografie a archiv za účasti autorky konceptu Val Williams a Wiebke Leister.

Val Williams

Profesorka Val Williams v současné době působí jako ředitelka Photography and The Archive Research Centre, patřící k University of Arts London. Součástí činnosti centra je iniciace nových výzkumných projektů jak velkých, tak i malých. Mezi iniciované projekty patří ’Road: Artists and the Stop the M11 Link Road Campaign 1984-1993’ a ’Independent Photography in England 1965-1980’. Činnost centra je shrnována v publikaci nazvané Fieldstudy, vydávané jednou za půl roku. Další činností centra je organizace přednáškových cyklů a seminářů, probíhajících jak na půdě University of Arts London, tak i v dalších institucích. Cyklus seminářů The Visual Archive byl například připraven ve spolupráci s muzeem moderního umění Tate Modern.

Val Williams působila dlouhá léta jako nezávislá kurátorka a zorganizovala řadu pro britské umění zásadních, často i kontroverzních výstav. Za vyvrcholení její kurátorské činnosti je možno považovat výstavu "How We Are: Photographing Britain", která proběhla v londýnské Tate Britain minulého roku. Výstava představovala doposud největší přehlídku britské fotografie od počátků do současnosti. Val Willliams je také autorkou několika významných uměleckých monografií. V Čechách pravděpodobně nejznámější je monografie Martina Parra (Martin Parr: Photographic Works), vydaná nakladatelstvím Phaidon v roce 2002.

Wiebke Leister

Wiebke Leister přednáší na University of Arts London, a kromě své vlastní tvorby se také věnuje organizaci přednášek a symposií. V nedávné době zorganizovala jednodenní konferenci pod názvem "Inside and Outside the Codes of the Photo Archive" v prostorech londýnské National Portrait Gallery.

V roce 2007 obdržela doktorát na londýnské Royal College of Arts. Středem její několikaleté fotografické činnosti je systematické a nekonveční "zkoumání" či přehodnocování tradičního žánru fotografického portrétu. Její práce byly zastoupeny na několika významných výstavách, jako například: "1+1=3 Collaboration in Recent British Portraiture" (2007), za svoji tvorbu získala také několik mezinárodních ocenění, mimo jiné i European Award for Women Photographers.

Jan Čihák

Jan Čihák absolvoval v roce 2006 magisterské studium fotografie na London College of Communication při University of Arts, dříve ateliér fotografie Doc. P. Baňky na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Věnuje se vlastní tvorbě, příležitostně působí jako kurátor a přispěvatel do fotografických médií. Je iniciátorem a vedoucím realizace současné výstavy Rodinné archivy ztracené a nalezené v Praze.

V Londýně, kde v současné době žije, v roce 2006 uspořádal výstavní projekt Land Locked: New Photography and Video from the Czech Republic, Well Gallery, London College of Communication, 2006. Výstava vznikla ve spolupráci s University of Arts London, pražskou VŠUP a Českým centrem v Londýně. Součástí výstavy bylo symposium o české fotografii.

Připraveno ve spolupráci s FAMU.

Rodinné archivy

Další fotografie 

Úvodní foto
Sian Pile
Hannah Guy
Penny Klepuszewska
Kevin Newark
Jan Čihák
Kate Potter