školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Přihlásit se k odběru Newsletter feed

Vyhledávání

Diskuse

Role copyrightu ve světě nových médií a internetu

Pirátský Jam s Young Heads
Po 19.12. - 19:00

Debata k CC licencím. Jaká je role copyrightu ve světě nových médií a internetu? Kde se vzaly licence Creative Commons a co to vlastně znamená? Kdy použít C a kdy CC? Příklady použití CC.

Coby hosté přijali naše pozvání:

Roman Strejček - předseda představenstva OSA

Petr Jansa - Creative Commons ČR, právník

Rudolf Matějček - grafik využívající CC licence

Autorská práva nemusí být jen copyright. Kdy je dobré místo jednoho C použít CC? Když je cílem dílo volně šířit. Když primárním cílem není výdělek a zisk. Když chceme, aby ostatní naše dílo mohli snad upravovat a měnit a přitom nás nemuseli žádat o svolení. Když chceme, aby naše dílo lidé dál využívali a sdíleli.

Internet a nová média udělali ze sdílení hudby, textů, obrázků grafiky atd. naprosto samozřejmou součást moderního života. Snadné sdílení a svobodný internet na jednu stranu přináší přístup k poznání všeho druhu a umožňuje šíření informací rychlostí blesku, na druhou stranu dělá nemalé starosti těm, jejichž obživa plyne z autorských práv, které jsou vzhledem k anonymitě a šíři internetu mnohdy nevymahatelná. Diskutovat budeme především o tom:

Young Heads jsou možná nejmladším českým think tankem aktivně se zabývajícím marketingem a masovou komunikací.

Vize

Být duchem mladý nezávislý kolektiv rozvíjející své znalosti a dovednosti v oblasti marketingu a masové komunikace a svou činností přispívat společnosti.

Poslání

Chceme rozšiřovat své znalosti neustále se rozvíjejících metod marketingu a masové komunikace.
Nebojíme se přinášet nové myšlenky, názory, kritický pohled a podněcovat diskusi.
Chceme se dál dělit o své názory, znalosti, zkušenosti a závěry a zanechávat za sebou odkaz ve společnosti.
Chceme vytvořit místo otevřené všem lidem se zájmem o marketing.
Dívat se na zažité standardy vlastním úhlem pohledu.

Zásady

Mezi sebou jednáme s respektem a úctou.
Přijímáme rozmanitost názorů a postojů jako neodmyslitelnou součást analytického i kreativního procesu.
Jsme nezávislí na náboženských, politických, akademických, komerčních i nekomerčních subjektech.

Kontakt na Young Heads: mail@youngheads.cz

VSTUP ZDARMA

top brands

Další fotografie 

iuridicum
Diskuze k CC licencím
Diskuze k CC licencím
Diskuze k CC licencím
Diskuze k CC licencím
Diskuze k CC licencím
Diskuze k CC licencím