školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Přihlásit se k odběru Newsletter feed

Vyhledávání

Seznam doporučených výstavních projektů 2013-2014

Oznámení o doporučených výstavních projektech pro Galerii Školská 28 pro období 2013-2014.

V Praze 27. listopad 2012

Poradní sbor ve složení: Marie Klimešová (doc. PhDr., PhD., teoretička a historička výtvarného umění, kurátorka, pedagožka), Lenka Dolanová - (PhDr., historička umění, kurátorka a publicistka) Jaroslav Št'astný (PhD. MgA., hudební skladatel a teoretik, interpret a pedagog), Dana Recmanová (Mgr. koordinátorka programu), doporučili z 35 došlých výstavních projektů, které reagovaly na veřejnou výzvu, k realizaci tyto projekty:

Ralph Schreiberg: Living particles (audio-kinetická a světelná site-specific instalace)
Veronika Mayer: audiovizuální instalace
Yo-yo o.s.: Včely ve městech (tematická výstava, diskuse, dílny)
Podhola/Hájek/Frejlachová: Děda (audiovizuální výstava s mezigeneračním kontextem)
Petra Dubach/Mario van Horrik: zvuková site- specific instalace
Magda Stanová: Popsat fotografii - (výstava k tématu fotografie jako kulturního gesta)
František Zachoval: The Bureau of Melodramatic Research - Objectivity (výstava a doprovodné akce k problematice celospolečenských témat)
Viktor Mazon, Mario de Vega: retrospektiva (experimentální výzkumné technologie v umění)

Navržené projekty budou zahrnuty do plánu galerie pro rok 2013 a 2014. Jejich realizace závisí na dalším projednání náplně a možné podpory galerie projektu, stejně tak jako na výsledku probíhajících grantových řízení. Galerie bude žadatele průběžně kontaktovat pro dojednání osobní schůzky k projednání dalších podrobností. Realizace prvních výstav se uskuteční od září 2013.

Žadatelé, jejichž projekty nebyly doporučeny, si mohou portfolia vyzvednout přímo v galerii v otevírací době (út 13 - 19, stř - pá 13 - 17h) nebo jindy po dohodě. Na vyžádání můžeme poslat portfolio poštou.

Děkujeme za zájem o výstavní program.

Za Galerii Školská 28
Dana Recmanová
dana@skolska28.cz
www.skolska28.cz