školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Přihlásit se k odběru Newsletter feed

Vyhledávání

Dílna

Sound Lines/Drawing Scores

tvůrčí dílna s Johnem a Evelyn Grzinich
1.10.5.10.

Dílna pod vedením dvou lektorů je připravena v kontextu výstavy Onomatopoeia. Je zaměřena na osvojení znalostí a dovedností v oblastech mezioborového propojení výtvarného umění, performance a hudby: kresby, pohybu a zvukové reprezentace. Účastníci (jejichž počet je omezen na maximálně 8 lidí) budou zpočátku pracovat se zvukem, nebo kresbu, postupně budou tato média spojována v jeden výrazový celek. Specifickým aspektem tohoto metodického přístupu je gesto, choreografie těla jako prostředku vedoucí k volné improvizaci.

Zvuková složka dílny přestavuje různé aspekty jako je například manipulace se zvukovými objekty a nástroji, prvky hry a metody skupinové improvizační dynamiky. Součástí dílny je ovládání nahrávací techniky a demostrace způsobu, jak formou reprodukování získaných zvukových materiálů zaznamenaný zvuk integrovat do kompozice.

Kresba zahrnuje žánry zobrazovacích i abstraktních prvků, možnost použití značek a značení, techniky grafických partitur, spojených formou herních prvků a skupinové participatorní improvizace. Ůčastnící dilny budou prozkoumávat možnosti těla jako nástroje výrazu a gesto, jako spojovací prvek vizuality i hudebního projevu.

Předpokládané znalosti pro účastníky dílny nejsou omezeny přechozí zkušeností s kresbou, nebo hudbou: dílna je určena pro studenty, umělce, i laiky. Pokud máte k dispozici nahrávací zařízení, (zvukový rekordér), můžete jej vzít sebou.

kapacita dílny je zatím naplněna

Program:

dílny probíhají vždy od 14 do 18 h
v pondělí zahájení v 11.hod v Galerii Školská 28

Pondělí: vzájemné představení lektorů a účastníků, uvedení témat, skupinová diskuze a definice klíčových slov a konceptů: zvuk, kresba, gesto, prostor, improvizace, partitura, skupinová dynamika, atd.
V galerii Školská 28.

úterý: úvodní cvičení, interakce se zvukem a prostorem, skupinová improvizace, kresba a pohyb, značení, zpětná vazba.
Divus - Jižní křídlo

středa: úvodní cvičení, zvuk jako kresba, kresba jako zvukový projev, samostatný a skupinový projev, psaní partitury a rozpracování nápadů a konceptů.
Divus Jižní křídlo

čtvrtek: úvodní cvičení, zaznamenávání zvuku aktivit kresby, samostatný a skupinový projev, psaní partitury a rozpracování nápadů a konceptů a diskuze.
Divus - Jižní křídlo

pátek: práce s časovou dimenzí, trváním a propracovávání celkové kompozice, příprava a koncepce výstupu z dílny a jeho prezentace formou živé performance.

Skolska

Informace o lektorech:

John Grzinich se zabývá více než 15 let intenzivním výzkumem a praxí v oblastech zvukového umění (terénních nahrávek), tvorbou kinetických soch, skladbou elektroakustické hudby, performancemi, vedením specializovaných dílen a poslechových cvičení. V poslední době žije a pracuje v Estonsku a působí jako kurátor a koordinátor medialbu neprofitiního uměleckého centra MoKS. Vydal řadu disků se svou hudbou u vydavetelství jako například: SIRR, Cloudmirror, Staalplaat, Erewhon, Intransitive, Cut, Elevator Bath, CMR, Orogenetics, Pale Disc a další.

Evelyn Grzinich (aka eku)  je umělkyně a kulturní organizátorka, žije a pracuje na jihovýchodě Estonska. Od roku 2001 působí jako umělecká ředitelka a koordinátorka programů neprofitního rezidenčního a projektového uměleckého centra MoKS (Center for Arts and Social practice). Její přístup k procesu kresby a kreslení jako pohybu těla ji přivedl ke zkoumání zpětné vazby mezi linkou a gestem, povrchem kresby, nástrojem a tělem, metody hry pohybující se na přechodu mezi vizualitou, zvukem a gestem, mezi abstraktním a zobrazovacím tvarem.

účast na dílně je zdarma

Místo dílny: Pondělí 1.října galerie Školská 28
úterý až pátek: Divus - Jižní křídlo
Bubenská 1477/1
170 00 Praha 7-Holešovice
http://pragerkabarett.cz

Přihlášení na dilnu a další informace:
krátký motivační dopis a kontakt pošlete na emailovou adresu:

michal.kindernay@gmail.com

Dílna je součástí mezinárodního projektu Soundexange

a Festivalu Babel Prague http://www.babelprague.cz/