školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Přihlásit se k odběru Newsletter feed

Vyhledávání

Bilý nástěnka

Suvenýry z Prahy

Balázs Antal, László Hatházi: Návrh na kubistický produkt
6.12.8.2.
Čt 6.12. - 20:00

Balázs Antal a László Hatházi se zajímají o pražskou kubistickou architekturu a také o repliky kubistického designu, prodáváného v pražských muzejních prodejnách. Témata české verze umění klasické avantgardy a současného turistického průmyslu vyústilo v koncept návrhu série obyčejných předmětů a realizace prototypu smetáku, který by mohl navrhnout například architekt Pavel Janák.

Český kubismus hrál důležitou roli národního slohu nově vznikajícího Československa po první světové válce. Tento styl byl v pozdějších dobách referenčním bodem mnoha umělců. Stopy jeho tvarosloví lze najít v architektuře, výtvarném umění i designu. Ve své práci se Balázs a László zaměřili na jednoduché každodenní objekty, které reinterpretovali v kubistickém tvarosloví s ohledem na druh výrobku a konstrukční vlastnosti. Navrhují dvě sady produktů: ty, které byly používány na začátku století i dnes, ale chybí v repertoáru kubistických designérů, a dále objekty typické pro současnost.

Balász Antal a László Hatházi studovali v Budapešti Maďarskou Akademii umění, jako umělecká dvojice v oblasti vizuálního a konceptuálního umění spolupracují od roku 2007. Ve svých projektech vyjímají předměty, nebo symboly z jejich původních souvislostí a přidávají jim nové vrstvy významů.

V Galerii Školská 28 jsou na tříměsíčním rezidenčním pobytu a spojují do plánovaného video filmu nalezené segmenty dokumentárních a hraných filmů, obsahující záběry na pražskou architekturu.

kurátorka : Veronika Resslová

Podpořeno grantem Visegrad Artist Residency Program.

visegradfund.org/residencies/varp

Další fotografie 

Pavel Janák, Kandelábr u Sv.Marie Sněžné
Pavel Janák, Kalamář
Balázs Antal, László Hatházi: Suvenýry z Prahy/Product proposals
Kubistický porcelán
Antal a Hatházi - Suvenýry z Prahy
Antal a Hatházi - Suvenýry z Prahy
Suvenýry z Prahy
Antal a Hatházi - Suvenýry z Prahy
Antal a Hatházi - Suvenýry z Prahy
Suvenýry z Prahy
Suvenýry z Prahy