školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Přihlásit se k odběru Newsletter feed

Vyhledávání

Koncert Performance

Synestezie - Úvodní performance

Daniel Neumann, Patrick Franke, Emiter, Martin Blažíček, András Blazsek
Út 24.7. - 20:00

V rámci zahájení mezinárodní výstavy "Synestezie" vystoupí se společnou improvizací Martin Blažíček a András Blazsek, současný rezident galerie Školská Marcin Dymiter (aka Emiter) a Daniel Neumann a Patrick Franke.

Marcin Dymiter aka Emiter je hudebník, improvizátor, skladatel a zvukový umělec, který kombinuje terénní nahrávky, akustické nástroje a elektronický zvuk. Pracuje s elektronickou a improvizovanou hudbou. Spojuje zvuk v lo-fi a hi-fi kvalitě a využívá efekty zvukové interference. Vytváří zvukové instalace, rozhlasové pořady, filmovou hudbu a performance ve veřejném prostoru.

Andras Blazsek je vizuální umělec a hudebník, člen budapešťské skupiny BA.

Martin Blažíček se zabývá filmem, videem a živou audiovizuální performancí. V letech 1997-2001 se věnoval především filmové tvorbě, je autorem asi deseti krátkých filmů na formátech 8 a 16mm. Jeho filmová tvorba je inspirována filmovým strukturalismem 60. a 70. let, řadí se do skupiny autorů tzv. „Českého experimentálního filmu 90.let“. Od roku 2000 vystupuje s živými filmovými projekcemi, během nichž je obraz na plátně vytvářen z několika projektorů (Ultra, 2000-02; Mikroloops 2007-11). Od poloviny nultých let využívá různé formy vnitřní a vnější interaktivity médií, vytváří instalace a performance spojující zvuk, obraz a fyzické objekty.

Patrick Franke / Daniel Neumann
Modul 2.5 - Turbulenzen (turbulence) - Koncert pro multikanálový playback a živou elektroniku Patricka Frankeho a Daniela Neumanna. 6. část konceptuální zvukové performance série Modul 2. Modul 2 je průběžná série (2.0, 2.1, 2.2, etc.), ve které Patrick Franke a Daniel Neumann od roku 2006 zkoumají různá akustická média, kompoziční techniky a strategie živé performance. V této 6. části umělci opustí svou typickou estetitku zvukového minimalismu a vydají se do vyšších poloh hustoty a hlasitosti zvuku. Základ představení tvoří zvukové nahrávky přírodních a antropogenních zvukových událostí a prostředí, které Franke během posledních let pořídil na ostrovech a lodích. Neumann přispívá strukturou performance a plošnými abstrakcemi z živého samplování původních nahrávek. Technikami Musique Concrete - střih, koláž, vrstva, opakování - takto vznikne na místě rozsáhlá a turbulentní 4 kanálová prostorová kompozice. Patrick Franke je ornitolog a sběrač zvukových nahrávek, který pracuje na cestách a někdy v Lipsku.
Daniel Neumann je zvukový umělec a audio inženýr z New York City. Spolupracují na zvukových uměleckých konceptech, představeních a instalacích od roku 2005, převážně v duchu jejich organizační a ideové platformy Alula Ton Serien.