školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Přihlásit se k odběru Newsletter feed

Vyhledávání

Tomáš Pospěch

Tomáš Pospěch (*1974 v Hranicích) je fotograf, historik umění, volný kurátor. Vystudoval Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě (1992–1998), dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (1992–1995) a na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1995–1999). V letech 2009–2013 absolvoval doktorandské studium na ITF FPF SU v Opavě a stáž v Ateliéru multimediálních konfrontací u Jiřího Davida na VŠUP v Praze (2011–2012). Od roku 1997 je zaměstnán jako pedagog na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě a v letech 1997–2007 působil rovněž jako odborný asistent na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (2002–2005 vedoucí Kabinetu teorií).

Jako historik umění se zaměřuje především na fotografii a současné umění střední Evropy. Je autorem více než dvaceti knih, například monografií Vladimíra Birguse, Jindřicha Štreita, o současné slovenské dokumentární fotografii (5lovensko), Jiří Hanke – Pohledy z okna mého bytu, antologie textů Česká fotografie 1938–2000 v recenzích textech, dokumentech (2010) nebo Myslet fotografii (2014), spoluautorem výstav a knih Česká fotografie 80. a 90. let 20. století (s L. Lendelovou a H. Rišlinkovou, Olomouc, 2002), Viktor Kolář (Kant, 2010) nebo Tenkrát na Východě, Češi očima fotografů 1948–1989 (s V. Birgusem, Kant, 2009), Slovenská nová vlna, 80. léta (s L. Fišerovou), podílel se na vytváření hesel do encyklopedie Nová encyklopedie českých výtvarných umělců (Academia, 2006) a www.artlist.cz. Pravidelně publikoval v časopisech Ateliér, Imago, Camera Austria, Reflex, v poslední době píše především pro Art+Antiques, Flash Art, Fotograf a Photonews.

Ve vlastní tvorbě vytvářel ateliérové studie na velkoformátové negativy, kde si všímal konvencí zobrazování a kriticky analyzoval fotografické médium (1994–1999). Paralelně vytvořil i několik subjektivně-dokumentárních souborů, kde se soustředil jak na tradiční hodnoty přežívající v uzavřených komunitách (Pomezí, 1994–1997), Ostrovy (1996–2002), tak dlouhodobě mapoval vstup nadnárodních společností a odlišné firemní kultury do českého prostředí (Lidé v obrazech, 2000–2001, projekt Look at the Future, 2001–2006), později vytvořil několik konceptuálněji zaměřených projektů Majitelé hradů (2002–2005), Hrady a zámky ČR (2004–2005, 2009), Krajinky.jpg (2002–2005), Bezúčelná procházka (2004–2008) a Mimo hru (2005–2010), kde reagoval na vizuální stereotypy, narušoval hranice tradičního výtvarného dokumentu a žánru krajiny. Některé tyto projekty jsou publikovány v knihách Lidé Hlučínska 90. let 20. století (1999), Lidé v obrazech (2001), Ohraničení (2002), Bezúčelná procházka (2010). Za svou volnou tvorbu získal hlavní cenu Sittcomm Award 2006.

Tomáš Pospěch

Tomáš Pospěch

Země 

Česká republika

Medium 

fotografie, historie umění