školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Přihlásit se k odběru Newsletter feed

Vyhledávání

Tomáš Svoboda

Ať už pracuje s textem nebo zvukem, vytváří instalaci nebo dokumentuje e-mailovou korespondenci, Tomáš Svoboda sleduje systém. Jeho přístup k umění navazuje na konceptuálně zaměřená sémiotická zkoumání 60. let (Josef Kosuth, Art & Language). Na rozdíl od této tradice, odkazující především k samotnému statutu zobrazení, se Svobodův přístup vyznačuje zájmem o možnosti komunikace, (de)formované na základě předem dané logiky. Často zkoumá nenarativní text a jeho schopnost nést informaci (Černého 428, Brno-Praha, Kaiserstrasse), případně vztah mezi textem a obrazem (London Photo Album), ale nenechává stranou ani sociální témata, analýzu médií a rozličných komerčních informací (Nabídka reklamních ploch k pronájmu v soukromém bytě, Srdečné blahopřání, Prima vařečka, Difference). S tím souvisí Svobodův zájem o prostředí, v němž se pohybuje (Zrušená tiskárna), navázání kontaktu s obyvateli města (City Last Aid, Post-It) a otázky komunikace obecně (Telefony, You are not Alone).

Zdroj: artlist.cz

Země 

Česká republika

Medium 

instalace, malba, video