školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Přihlásit se k odběru Newsletter feed

Vyhledávání

Dílna

Tradiční Paschální hostina

Jedinečné svatopěstitelské družstvo + filmová projekce Ondřeje Vavrečky
Čt 9.4. - 21:30

JSD srdečně zve všechny mimořádné, řádné i neřádné členy JSD, konfidenty a kolaboranty jakož i ostatní obětníky

na

TRADIČNÍ PASCHÁLNÍ HOSTINU

beránka samečka s nekvašenými chleby a hořkými bylinami
v pevném i tekutém skupenství

začátek 19.30

Program:

v 19.30 zahájíme slavnost malou púdžou, následuje projekce filmu Ondřeje
Vavrečky, rituální hygistická očista a samotná paschální hostina s kulturním
doprovodem včetně projekce tradičního velikonočního filmu Život Briana

Na setkání Paschální hostiny je důležité, že může přijít kdokoli, ale přesto bychom ocenili, kdyby jste svoji přitomnost předem oznámili formou email, či telefonu, či korespondenčního lístku.

Mluvčí České biskupské konference Daniel Herman prohlásil, ze katolickou církev nevzrušuje většina projektů či děl, která využívají její symboly. Podle jeho názoru není v umění mnoho věcí, které by mohly zraňit náboženské cítění... vždyť jenom přenášejí Ježíšovo trpení do našeho století...

Stručný přehled aktivit JEDINEČNÉHO SVATOPĚSTITELSKÉHO DRUŽSTVA (JSD)

JSD bylo založeno v noci 12. ledna 2001 za účelem pěstování a všemožné podpory své Příčiny a Důvodu - Pana Miláčka – Mladýho Svatýho, Největšího Umělce a Největší Lásky a pěstování a rozvoje svatosti všeobecně.

K řádnému zabezpečení provozu JSD postupně a přirozeně vznikl rozsáhlý, stále se rozšiřující, byrokratický aparát s pevnou hierarchií, opírající se o množství výkonných sekcí, odborů a výborů.

Spolkový život JSD je jedinečný.

Ač jedinečný, sleduje dva cíle:
1) Prospěch a spokojenost Pana Miláčka – Mladýho Svatýho
2) Osobní svatost ve všech podobách, dle Božího přání:"Buďte svatí, neboť i já jsem svatý!"

K těmto dvěma cílům se ubírá třemi cestami:
I. Veřejnou
II. Soukromou
III. Družstevní

Po všech těchto třech cestách se pohybuje čtyřmi způsoby:
a) Kultickými
b) Kazatelskými
c) Uměleckými
d) Pracovními

Kombinací všech těchto způsobů na všech cestách vzniká dvanáct kategorií činnosti JSD, pro něž Pan Miláček – Mladej Svatej ustanovil originální grafickou symboliku.

Nástin činnosti JSD k prospěchu a oslavě Pana Miláčka – Mladýho Svatýho:

Způsoby kultickými:
Každoroční oslavy svátku Vtělení Páně Miláčka.
Obřady Fůl oddání se Mladýmu Svatýmu.
Obřady telepatického spojení s Mladým Svatým.
Přinášení zápalných obětí a votivních darů Mladýmu Svatýmu.
Uctívání Mladýho Svatýho skrze Velké oslavné litanie.
Fekotistické obřady uctívání Řitě Mladýho Svatýho.

Způsoby kazatelskými:
Hlásání myšlení, slov a skutků Páně Miláčka a to slovem i obrazem.
Pořádání osvětových seminářů a festivalů.
Nábor nových kolaborantů, konfidentů a členů JSD.

Způsoby uměleckými:
Reprodukování a šíření pozůstatků výtvarné činnosti Pana Miláčka – Největšího Umělce a Největší Lásky.
Budování a výzdoba kaplí a svatyní Mladýho Svatýho.

Způsoby pracovními:
Spolupodílení na vařbách a obžerných slavnostech Pana Miláčka.
Materiální zásobování Mladýho Svatýho.
Uspokojování duševních i tělesných potřeb a pudů Pana Miláčka.
Ochrana Mladýho Svatýho před světem a světa před ním.
Evidence a dozor nad Hygou, CONT-YNER-CLUB, Saint Art
Terorem, Ultra Nehmotným Světlem a dalšími soukromými církvemi Pana Miláčka.
Založení a řízení KUKL-KULT-KLANU, Milhaus-Plastu a dalších zdánlivě samostatných organizací

Nástin činnosti JSD k rozvoji osobní a všeobecné svatosti:

Způsoby kultickými:
Slavnosti Velké i malé Půdži.
Oslavy svátků Svaté Speety – Mučednice a Panny, a dalších, dle kalendaria JSD.
Každoroční přenášení ostatků Pana Lorence – sebevraha a jiná slavnostní procesí a průvody.
Každoroční připomínání Dne boje o ženský, skrze Pašije Pana Kobra–Permanentního Polomučedníka JSD.
Pročišťování planetárních průduchů a jiné hygystické obřady.
Výsvěty a žehnání všeho druhu.
Šíření kultu Ystryola Kyoluse – Intergalaktického misionáře

Způsoby kazatelskými:
Průzkum, propagace a podpora Svatých bab a jiných náboženských blouznivců.

Způsoby uměleckými:
Budování a výzdoba kaplí a svatyní různého zasvěcení.

Způsoby pracovními:
Každoroční paschální hostiny.
Budování a provoz Universálního Psychiatrického Chrámu 316a (Universary Psychiatric Church – UPSYCH).
Každoroční tradiční zabíjení vodního živočicha a vytváření dalších nových mučedníků.
Svatokupectví a výroba relikvií.
Založení paxitického rytířského řádu blahoslaveného Karla
Habsburského (Křečovníků se zlatou žílou).
Spolupráce s pražskou komandaturou Jednotek Špružení Šmelcu, Generálním Štábem Ducha, aj.

beránek

Image