školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Přihlásit se k odběru Newsletter feed

Vyhledávání

Přednáška

Transition Towns

Rob Hopkins a iniciativy přechodu v době ropného zlomu
Čt 23.10. - 18:00

Přednášející: Alena Suchánková, Alena Malíková, Dáša Rohelová

Od 70. let minulého století se po celém světě začala vynořovat řada iniciativ, které tvořivě reagovaly na výzvu ekologické krize, respektive na hrozbu globálního kolapsu, představenou poprvé v konceptu "mezí růstu" Donelly a Dennise Meadowsových. Počet těchto iniciativ v Evropě dál vzrostl po pádu „železné opony“, ale zejména s příchodem ropného zlomu a klimatické krize na počátku nového tisíciletí. Iniciátorem dosud nejúspěšnějšího komunitního experimentu, reagujícího na tyto největší globální problémy, se stal nezávislý britský aktivista, učitel permakultury a spisovatel Rob Hopkins, který si jako jeden z prvních uvědomil závažnost výzvy ropného zlomu a potřebu reagovat na ni konkrétními praktickými kroky. Poté co v irské Kinsale Further Educatiobn College založil a sedm let vedl dvouletý permakulturní kurz Praktická udržitelnost, vypracoval spolu se svými studenty odvážnou vizi a akční plán Kinsale 2021, ukazující, jakým způsobem by se toto sedmitisícové irské město mohlo posunout od vysoké energetické spotřeby k udržitelné budoucnosti s nízkou energetickou spotřebou.Tento dokument, jenž pojednává o proměně všech aspektů života města Kinsale, představoval konkrétní cestovní mapu k udržitelnosti, lokalizaci a hojnosti a inicioval další podobné komunitní projekty a iniciativy, které se rozvinuly ve známý koncept Transition Town (Město změny), vypracovaný Hopkinsovými studenty.

Pilotním projektem Transition Town se stal projekt Transition Town Totnes, který od roku 2006 začal Rob Hopkins se svými přáteli rozvíjet do podoby konkrétního modelu „města změny“. Síla Hopkinsovy původní vize i jeho angažovaný optimismus, jeho krédo, že „Budoucnost bez ropy může být lepší než je naše současnost, pokud využijeme svou představivost a kreativitu.“ vedly k založení Transition Network (Sítě změny) a k dalšímu šíření tohoto hnutí nejen v Anglii a v Irsku, ale po celém světě. Hnutí Transition Town, označené BBC za „největší urbánní mozkový impuls století“, čítá dnes víc než 1 800 registrovaných iniciativ ve 43 zemích světa.

Skvělý film In Transition 2.0. (V přechodu 2.0., 2012) režisérky Emmy Goud (Green Lane Films), který si promítneme, dokumentuje příběhy tohoto pozoruhodného hnutí (z Anglie, Portugalska, Itálie, ale také z USA, Austrálie, Indie, Japonska, Nového Zélandu ad.), jeho vitalitu a tvořivost i jeho jedinečnou filosofii. Transition Town představuje sociální experiment, kterému se podařilo probudit v lidech živé vědomí společenství a kolektivní inteligence a otevřít tak před nimi perspektivu zcela „nového příběhu“. Film In Transition 2.0. je pozoruhodný mimo jiné i tím, že i když zpracovává látku z celého světa, pro její zachycení byli zaangažováni místní lidé s kamerou, čímž se tento dokument stal filmem s nejnižší uhlíkovou stopou v historii.

Pořadem, v němž vás seznámíme s obdobnými iniciativami změny v České republice, vás budou provázet členky české sekce Budapešťského klubu: Alena Suchánková, průkopnice permakultury u nás, transpersonální psycholožka Dáša Rohelová s třicetiletou zkušeností života v Anglii a Alena Malíková, pracovnice Bioinstitutu v Olomouci a správkyně regionálního centra Moravská brána PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců.

Program pořadů "Cesty k celistvosti - o vzorech, které spojují" české sekce Budapešťského klubu.

Obsahová příprava a organizace: Jiří Zemánek.

Vstupné: 100 Kč