školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Přihlásit se k odběru Newsletter feed

Vyhledávání

Hlavní Galerie

U dUbU tU bUdU

Skupinová výstava
14.12.7.1.
Po 13.12. - 19:00

Zbyněk Baladrán, Aleš Čermák,Václav Magid, Ladislav Nebeský, Jiří Ptáček, Pavel Rudolf, Jiří Skála, Jan Šerých, Miloslav Topinka, Jiří Valoch, Lenka Vítková. Kurátoři: Markéta Kubačáková a Viktor Čech.

Prostřednictvím spolupráce dvou kurátorů prezentuje skupinová výstava U dUbU tU bUdU některá hlediska vztahu soudobé literární a výtvarné tvorby. Pozvaní autoři většinou vytvořili práce pro tuto příležitost. Instalace textových sdělení a videa vytváří obousměrnou spojnici mezi dvěma polohami uměleckého zkoumání textu jako média: vizuální poezií a konceptuálním uměním. Básnická tvorba se v práci s písmenem jako výtvarným znakem v jisté fázi překonávání modernistických formálních principů přiblížila ke konceptuálnímu umění. V něm se tvorba posunula opačným směrem: autoři redukovali výtvarný výraz a hmotné artefakty až na slovní sdělení a popis. Těžiště díla samotného u nich ale zůstalo mimo napsané.
Tvůrce může prostřednictvím grafické úpravy operovat se ztížením procesu porozumění a narušit jeho konvence nahrazením lineárního čtení odlišnou formou prezentace. Tou může být například tajenka, přepis slov do zvuků, algoritmů nebo jiného sémiotického systému. Dochází při něm k úniku řeči z plochy textu, se kterou si však umělec stále udržuje zpětnou vazbu.
Mezigenerační složení výstavy je ovlivněno tím, že vizuální básníci mladší generace se u nás téměř neobjevují, zatímco na scéně vizuálního umění je práce s textem oblíbená. U obou poloh nalézáme společné tíhnutí k narativitě - práci s časem, čtení nebo poslouchání, sekvenčnost textu, rozklad děje, vnitřní pohyb jazyka, proces abstraktních událostí. Narativní složka je z jedné strany tvořena směřováním nebo kódováním textu, z druhé strany transformací pojmů.

Viktor Čech (1980), absolvent FF UK v Praze, Obecná teorie a dějiny umění a kultury; doktorand VŠUP, Teorie a dějiny výtvarných umění. Markéta Kubačáková (1984), absolventka VŠUP, Obecná teorie a dějiny umění a kultury; studentka FaVU VUT v Brně, ateliér Video (J. Alvaer, M. Zet, J. Ptáček).