školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Přihlásit se k odběru Newsletter feed

Vyhledávání

Dílna

Udo Noll: Radio Spaces

Sounds of Europe: SoundLab Prague
1.10.5.10.

Výstupem z několikadenní dílny je tvorba experimentálního rozhlasového pořadu, tématicky vázáného na veřejný prostor Prahy a vyžívajícího možnosti současných technologií mobilních sítí, internetu a konceptu rozšířeného senzorického rádia. Na rozhlasovém vysílání je nejvíc fascinující jeho konektivita - schopnost propojení, možnost vytvářet skoro třídimenzionální pocit časoprostoru, scelující virtuální komunitu vzdálených posluchačů a samotného média. Knoflíky na přelaďování frekvencí na starých rozhlasových přijímačích naznačují možné příběhy o vztazích mezi geografickým prostorem a imaginací posluchače. Jsou to mapy sonických krajin, šířících se v soustředných kruzích kolem středu naslouchacího aparátu posluchače.
Na dílně budeme hledat a zaznamenávat zvuky, hlasy a hluky, vytvářet sonické intervence v ulicích, náměstích a nádražích. Materiál budou nahrány na webovou stránku radio aporee a postupně zpracovávány k možnostem dalšího vysílání na různých rozhlasových stanicích.

Zvuky, které nalézám a nahrávky, které pořizuji jsou odpovědí na některé otázky, které si často kladu. Terénní nahrávky jsou pro mne prostředkem k definování vztahu mezi mnou a prostředím ve kterém žiji. Jsou projevem zvídavosti a zkoumáním povahy místa, jeho prostorových kvalit a médiem jak tuto zkušenost zprostředkovat někomu dalšímu. Radio aporee je výsledkem tohoto přístupu a výzvou k sdílení a společnému zkoumání možností, které nabízí k dalšímu rozvíjení.

Přihlášky a informace Ann Goossens: info@soundsofeurope.eu
Marko Bogdanovič: okramovic@gmail.com

poplatek za dílnu: zdarma, ale musíte se předem registrovat do 20.září

společný oběd, možnost ubytování pro mimopražské účastníky za cca €15 /p.d

Projekt SOUNDS OF EUROPE se zabývá uměním terénních nahrávek a byl iniciován organizacemi Q-O2 (Brusel), CRiSAP (Londýn), IRZU (Ljubljana) a Sons de Barcelona.

SoundLab připravily Q-O2 společně se Školskou 28 a Asociací MLOK.

Podpořeno grantem Evropské Komise