školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Přihlásit se k odběru Newsletter feed

Vyhledávání

Projekce

Underground 8-0

Český filmový underground 80. let
St 16.12. - 18:00

Výběr z čerstvě rekonstruovaných filmů 8mm filmů Pabla De Saxe, Pigi a Pana Karry představí polozapomenutou kinematografii druhé vlny českého undergroundu. Projekci bude předcházet série úvodních příspěvků ke společenským reáliím a kulturnímu kontextu amatérského a nezávislého filmu 80. let, mimo jiné od Jiřího Horníčka (NFA), Matěje Strnada (NFA), Marka Vajchra (Revolver Revue), Martina Čiháka (FAMU) a Ondřeje Vavrečky (FAMU). Večer připravil Martin Blažíček (FAMU).

Undergroundové filmy Pabla De Saxe, Pigi a Karry patří po filmu amatérském a uměleckém do třetího, nejméně probádaného okruhu nezávislé tvorby 70. a 80. let. Pro tuto skupinu je typický odklon od sféry veřejné směrem k privátní a komunitní praxi autorské tvorby. Okruh tvůrců, jehož členem a jedním z hlavních iniciátorů byl i Čaroděj OZ (alias Blumfeld SM), zformoval v tomto období rozsáhlou paralelní subkulturu filmových studií, festivalů, přehlídek a kulturních událostí. Na rozdíl od předchozí generace podzemního hnutí, jež svou inspiraci hledalo v americké psychedelické kultuře, generace osmdesátých let vychází z post-punkového hnutí a nové vlny. Svou tvorbou neusiluje o nastolení konfrontačního rámce velkých dějin, jako spíše o vnitřní reflexi dystopického stavu společnosti, jež zastupují mimo jiné fenomény spartakiád, prvomájových oslav a veřejných slavností. Tato skupina představuje v 80. letech zároveň jednu z mnoha filmařských skupin pohybujících se mimo oficiální kulturní dění, je však jedinou, jejíž filmy můžeme dnes v rekonstruované podobě spatřit. V rámci večera budou promítnuty filmy digitálně rekonstruované z původního formátu 8mm a ukázky z dalších titulů, které jsou dnes považovány za ztracené.

Pablo De Sax
Narozen 1961, vystudoval Střední školu uměleckých řemesel a později obor restaurování na SPŠG Hellichova. Od počátku 80. let se živil jako zahradník, uklizeč, knihovník a arteterapeut. Od roku 1979 natáčí filmy na formátu 8mm, jeho prvním hereckým angažmá byly filmy Perný Den OZ (1979, Čaroděj OZ/Karra) a Blahoslavený uklizeč (1981, Čaroděj OZ). Prvním samostatnou režií pak Poslední dny dr. Horáka (1980, spol. s Jiřím Vnoučkem a Ludvíkem Hradílkem) natočené podle životního příběhu Julia Fučíka. Pro jeho filmy je příznačný zájem o momenty absurdního vytržení z přirozeného běhu věcí, jež v nich ztělesňuje například postava Vincenta Venery, nebo velkorysé využití metaforického potenciálu jatek, dobytka a syrového masa. V současnosti pracuje jako restaurátor stříbra, je vlastníkem rozsáhle sbírky naivního umění a spolupracuje jako scénograf se skupinou Vanessa.

Pigi
Narozena 1966, po absolvování střední ekonomické školy se v roce 1979 stěhuje do Ždírce, kde společně s Čarodějem OZ dnes žije. Od 80. let vystřídala řadu zaměstnání, v 90. letech vydávala krátce na pohlednicích koláže a básně inspirované fikčním světem svého vlastního filmu Praga Kaput Regni (1982). V současnosti pracuje jako restaurátorka polychromie. Pro její filmy je typická volně improvizovaná, téměř esejistická poloha, ironizující dobové společenské konvence na úrovni v privátního i veřejného prostoru. Ve filmu Akupresura (1984) se zabývá například stereotypními vzorci chování uvnitř rodiny a trávení volného času, Bojujeme za mír (1983) je komentářem k Mírovým slavnostem. Častou režijní metodou v je v jejím případě umisťování fiktivních postav do skutečných dějů a reálií.

Karra
Narozen 1954, absolvoval gymnázium, po základní vojenské službě začal pracovat v Ústředním zkušebním ústavu zemědělském, kde se dodnes věnuje výzkumu háďátek. Společně s Čarodějem OZ hrál od konce 70. let ve skupině Ovoce a zelenina a začal natáčet první filmy na formátu 8mm, později Super-8. Pro jeho tvorbu je typická poloha humoru a nadsázky, filmy mívají formu jednoduché skeče s nepředvídatelnou pointou. V řadě případů byl inspirován výtvarným odkazem první avantgardy (např. Tlesknutí jednou nohou, 1983), nebo ranou kinematografií obecně. Odtud vychází i časté používání mezititulků, nebo expresivního světelného podání scény. Jeho herecký komediální talent je možné spatřit mimo jiné ve filmech Akupresura (Pigi, 1984), nebo Queen of China Town (Čaroděj OZ, 1981), na řadě filmů spolupracoval i s Tomášem Mazalem (Studio GAMA).

Další fotografie