školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Přihlásit se k odběru Newsletter feed

Vyhledávání

Diskuse

Věc v prostoru

Diskuze o současném českém sochařství
St 12.5. - 21:00

Večer na téma současného /abstraktního/ českého sochařství.

Nedávná exaltovaná názorová konfrontace na pražské AVU otevřela mezi jinými i otázku polarizace mezi zastánci "klasických" oborů a "novomediálním" trendem, rozdělujícím současnou mladou scénu pražského výtvarného života. Lze zavádět podobné formální rozdělení v roce 2010? Možností pro kolegiální setkání směrů může být i večer v Komunikačním prostoru Školská 28, připravený Veronikou Resslovou.

Autorka se rozhodla uvést do kontextu některé obtížně zařaditelné a zřídka reflektované práce s prostorem a představit je bez formujícího kurátorského pohledu, přiblížit způsob práce autorů a důvody jejich vzniku.

"Ráda bych položila následující otázky:

Co se dnes u nás děje v abstraktním sochařství, jaká jsou jeho východiska, existenční podmínky a vyjadřovací prostředky mladých umělců, kteří pracují s prostorem?

Lze dnes vnímat sochařský objekt jako prostředek uměleckého vyjádření, neredukovatelnou komoditu, součást architektury, řemeslo, nebo užité umění?

Jaké mají tito umělci možnosti prezentace svých prací?

Jaká je pozice abstraktního sochařství v současné české scéně a jak vidí sami umělci perspektivu své práce do budoucna?"

Prezentovaní autoři jsou převážně umělci generace narozené v 70. a 80. letech, kteří studovali v ateliéru prof. Jindřicha Zeithammla na pražské AVU a příležitostně společně vystavují.

Diskuze se zúčastní Pavel Hošek, Vojtěch Míča, Petr Stibral, Eva Humlová, Monika Immrová, Bronislava Malá, Pavel Šimíček, Karel Přáda..... a další

Připravila a moderuje Veronika Resslová, absolventka AVU 2004

Společné výstavy:
2003: MECCA, Terezín
2006: Socha 2, GFJ Kutná Hora
2007: Socha 3, Wortnerův dům, České Budějovice
2008 : Nic na odiv, Kateřinská zahrada, Praha
2009 : Vkročení do prostoru, GVU Most

facebook

Pavel Hošek, instalace, foto: archiv autora

About the Artist 

Další fotografie 

Pavel Hošek, instalace, foto: archiv autora
Věc v prostoru
Věc v prostoru
Jakub Lipavský, instalace, foto: archiv autora
Vojtěch Míča, instalace, foto: archiv autora
Petr Stibral, socha, foto: archiv autora