školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Přihlásit se k odběru Newsletter feed

Vyhledávání

Diskuse

Všemu, co vyrostlo, vlažím kořeny

160 let Listů trávy Walta Whitmana
Kamil Bouška, Ondřej Skovajsa, Jan Hlávka, Justin Quinn, uskupení Obec
Čt 22.10. - 18:00

Shledávám, že mám v sobě jíl, uhlí, dlouhovlasý mech, ovoce, klasy, jedlé kořínky, a že jsem všady pokryt sochařskou prací čtyřnožců a ptáků
— Walt Whitman (1855), přeložil Jaroslav Vrchlický

Co mohou dát Listy trávy amerického básníka Walta Whitmana (1819–1892) dnešku? Ve světě zmítaném válkami a utrpením stejně jako strachem a arogancí je dobré slyšet evangelium podle Walta o bratrství a sesterství všech. Není Whitmanovi volný verš především prostředkem, jak probudit čtenáře z lhostejnosti, aby si uvědomili Boží jiskru v sobě, druhém člověku, myši i listu trávy -- a aby podle tohoto zjištění žili?

Na druhou stranu je tu ovšem zjevné ideologické použití Whitmanových textů a známé rozpory v jeho díle a životě. To, že si je Whitman slavně posvětil svým „Nuž tedy, odporuji sobě sám!“, ještě nemusí přijmout čtenáři. K zamyšlení nad těmito tématy se sejdou učastníci debaty pořádané ke čtyři krát čtyřiceti letům od vydání prvních Leaves of Grass v Brooklynu.

Večer zahájí básník Kamil Bouška, který svým hlasem oživí mrtvá černá písmena Listů trávy napříč jejich různými vydáními. Amerikanista Ondřej Skovajsa z pozic orální teorie následně ohledá, jak Whitman „píše hlas“, jak JÁ prvních Listů (1855) burcuje čtenáře k vnímavějšímu životu. Estetik Jan Hlávka se zaměří na reflexi rozporuplné postavy Walta Whitmana, „proroka náboženství duševního zdraví“ a „básníka barbarismu“ u dvou klíčových amerických filosofů, Williama Jamese a George Santayany. Básník a literární historik Justin Quinn srovná pozici Whitmana v padesátých letech ve Spojených státech a v Československu a následně uváží transnacionální putování Whitmanovy poezie napříč železnou oponou mezi těmito dvěma zeměmi. Následuje volná debata, do níž vstoupí autentický Whitmanův hlas a budou promítnuty rukopisy textů natolik vrstvených a přelepovaných, že je můžeme považovat za koláže. Večer uzavře vystoupení hudebního uskupení Obec (Marie Ladrová & Ondřej Vavrečka).

Pořádá Centrum pro studia orality a gramotnosti ve spolupráci s Galerií Školská 28. Moderuje Ondřej Skovajsa.

Image