školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Přihlásit se k odběru Newsletter feed

Vyhledávání

Výzva

Výzva pro podání projektů 2016/2017

5.8.25.9.

Galerie Školská 28, spravovaná občanským sdružením DEAI/Setkání, vyhlašuje výzvu k podání uměleckých a kurátorských (autorských nebo kolektivních) výstavních projektů, určených k realizaci v Galerii Školská 28 v roce 2016 - 2017. Výzva je určena českým i zahraničním umělcům.

Dramaturgie galerie je zaměřena především k prezentaci současného českého i zahraničního vizuálního, audiovizuálního a zvukového umění. Bližší informace o koncepci galerie, půdorys a archiv výstav na www.skolska28.cz. Koncepce pro výstavní projekt není tématicky omezena, vítáme i projekty site-specific, projekty se sociální a komunitní problematikou, musí však respektovat celkovou dramaturgii programu a funkční omezení prostoru.

Vybrané projekty budou zařazeny do plánu programu pro rok 2016 - 17 (nejdříve březen 2016). Realizace je podmíněna dostatečným finančním zajištěním celoročního programu galerie Školská 28. Výsledky řízení budou oznámeny na internetových stránkách www.skolska28.cz do 30. listopadu 2015.

Termín a náležitosti k podání návrhů:
Návrhy musí obsahovat v elektronické a 1x tištěné verzi:
* stručný popis projektu k realizaci (o rozsahu 1-3 normostrany)
* jméno a kontakt předkladatele
* údaje o realizovaných aktivitách předkladatele
* profesní životopis předkladatele, zastoupených autorů, apod.
* obrazovou nebo jinou dokumentaci navrhovaného projektu
* odhadovaný rozpočet na produkci výstavy
* předpokládané zdroje krytí projektu (granty, sponzoři, vlastní vklad žadatele a očekávaný finanční vklad Galerie Školská 28)

Uzávěrka pro podání je 25. září 2015 (rozhoduje razítko pošty). Návrhy je možné doručit od září osobně úterý až pátek od 13 - 18:00 přímo do Komunikačního prostoru Školská 28
(adresa: Školská 28, Praha 1 – ve dvoře, vstup průchodem) nebo zasílat poštou na adresu o.s. DEAI/ setkání (galerie Školská), Dlouhá 33, 110 00 Praha 1. Obálku označte "Školská 2016".

Podklady si bude možno po ukončení výběru projektů vyzvednout nejpozději do konce ledna 2016. Nevyžádané podklady nebudou zasílány zpět. Projekty lze konzultovat s Michalem Kindernayem nebo Danou Recmanovou e-mailem (michal@skolska28.cz, dana@skolska28.cz) nebo osobně po předchozí dohodě.

Kontakty do galerie: e-mail: skolska28@skolska28.cz
Galerie Školská 28 je provozována o.s. DEAI/setkání ve spolupráci s Linhartovou nadací a za podpory Hlavního města Prahy. Výstavní program je realizován za finančního přispění Ministerstva kultury České republiky.