školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Přihlásit se k odběru Newsletter feed

Vyhledávání

Expedice

Vzpomínka na Arboretum

Dílna s Milošem Šejnem
Místo: Arboretum zámku Jezeří
Na pomezí samoty
12.9.13.9.

Náplní dílny je důsledný průzkum okolí se zastaveními na několika místech. Vydáme se na improvizovanou cestu, ale budeme vybaveni historickými mapami, dobovými rytinami a leteckými náhledy současné situace. K dispozici budeme mít i ukázky dendrologických materiálů, které vznikly během průzkumu v osmdesátých letech minulého století.

Smyslem cesty není pokus o hypotetickou iniciaci našeho vztahu k tomuto místu, ani pokus učinit jej čitelný z perspektivy člověka. Tělo každé krajiny je utvářeno propojením pohybujícího se podloží a živlů s bytím a životy všech organismů v místě, včetně člověka.

Každé místo je v neustálém pohybu a je zavádějící uvažovat v polaritě pozitivní a negativní hodnota. Během cesty budeme hledat možná nová slova, nové možnosti dotyku, zasuté sny v každém z nás. Takový způsob mluvy novým způsobem otevírá dotyčná místa i nás samotné.
Občas se zastavíme a nebudeme zdánlivě dělat nic, jinde zanecháme mentální bod – snad i skutečné vymezení, blízké chodeckým praktikám kartografů minulých století, nebo inspirované metodičností naučných botanických zahrad a parků. Na konci dílny by měla vzniknout společná nová mapa, jako síť pro aktivní sny. Ty mohou dále formovat nejen nás, ale zároveň i kus krajiny, kde se budeme pohybovat.

Co vzít s sebou: spacák, dobré boty a oděv, pláštěnku, psací potřeby, blok, případně jakákoli další dnešní záznamová zařízení jako je kamera, videokamera, rekordér. Koná se za každého počasí.

Dílna je otevřena pro veřejnost, maximálně 10 účastníků. Přihlášky a další informace: milos@skolska28.cz, kontakt na lektora:milos@sejn.cz

Program

Sobota 12.9.
12h: Setkání na zámku Jezeří
13-19h: Dílna

Neděle 13.9.
9-14h Dílna

14h Po okraji dolu ČSA do Horního Jiřetína, odtud autobusem do Oseku

18h zakončení dílny v Oseckém klášteře společně s dílnou Petera Cusacka

Dílna je pro veřejnost, maximální počet účastníků 10. Přihlášky a další informace: milos@skolska28.cz.

O místě
Velká část kdysi slavného arboreta zmizela v dole Československé armády: jde o zbytky stromů a ruiny zahradní architektury. V roce 1978 investor Velkolomu Československé armády požádal Ministerstvo kultury o vyjmutí části zámeckého parku Jezeří z památkové ochrany. Velká část arboreta byla postupně vykácena a uhlí odtěženo. Zámecký park byl založen rodinou Lobkoviců roku 1838. Dříve organicky souvisel s místními, kdysi velmi proslulými okrasnými školkami dřevin (zahradník Ordnung). Celá parková úprava navazuje na rozlehlou oboru a zčásti má dnes čistě lesní charakter. Byly zde vysazeny bukové a dubové háje, lípy, borovice, modříny. Majitelé panství nechali postavit altány a pavilony, vyhloubili 3 jezera napájená ze Šramnického potoka propojená se systémem bazénů a fontán. V jezeřském arboretu rostly převislé buky, habry, jedlé kaštanovníky, zmaličníky japonské, liliovník tulipánokvětý, platan pestrolistý, jeřáb břek, šacholany (magnólie), pyramidální duby, kanadské jedle, stříbrné smrky, vejmutovky, červenolisté buky, svazčité břízy, převislé jasany, turecké lísky a stříbřité lípy. V okolí zahradní vily Maria se nacházely i různé druhy rododendronů. Slavný jezeřský sekvojovec byl převezen do Mostu na Zahražany, kde uhynul a sdílel osud s „Albrechtickým dubem“, téměř tisíciletým stromem, který začátkem 90. let zapálil neznámý pachatel.

Miloš Šejn (narozen 1947) pracuje v oblastech vizuálního umění, performance, organizuje pravidelné mezinárodní workshopy Bohemiae Rosa. Zaměřuje se na intuitivní možnosti, vycházející ze vztahů humanizované krajiny a celistvé přírody. Ve svých dílech, které ne sebe berou podobu například dotykových kreseb, procesuálních svitků, autorských knih, tělového a zemního umění, performance, nebo videoartu a poezie, zachycuje a vyjadřuje prožitky provázející jeho komunikaci s přírodou a krajinou. Současně postihuje cosi z podob této krajiny a přírodního dění obecně.

Celý program a více informací o projektu na: http://frontiers-of-solitude.org
Přihlášky můžete posílat na info@frontiersofsolitude.org

Projekt probíhá ve spolupráci Galerie Školská 28, Atelieru Nord (NO) a Centra pro výtvarné umění Skaftfell (IS). Je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v Programu CZ06 Kulturní dědictví a současné umění v rámci EHP fondů 2009 – 2014.

Pohled na zámek Jezeří z arboreta, začátek 20. stol, foto: archiv

Pohled na zámek Jezeří z arboreta, začátek 20. stol, foto: archiv

Image