školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Přihlásit se k odběru Newsletter feed

Vyhledávání

Hlavní Galerie

A z tohoto důvodu...

Diapozitivní a biografická instalace
5.12.19.12.
Čt 4.12. - 19:00

... a zásadně se už nestarám o to, co se děje v takzvaném skutečném světě ...
W.G. Sebald: Die Ausgewanderden

Inspirací instalace "A z tohoto důvodu..." se stal náhodně nalezený fragment z fotografické pozůstalosti po panu Msgre Th. Dr. Josefu Baťkovi. Baťka studoval theologii ve Vatikáně, později byl profesorem na gymnasiu v předválečném Nymburku a ke konci života působil jako farář na jedné klatovské farnosti. Propojením fotografií, videoprojekce, zvukové kompozice a několika předmětů z pozůstalosti tematizuje výstava zvláštní i "obyčejné" osudy dvojice, poznamenané glejtem událostí 20. století.

Msgre Th. Dr. Josef Baťka, kněz jubilár, jeruzalemský poutník, papežský komoří žil od 40. let se svojí sestrou Marií Baťkovou v městečku Kolinec u Sušice. Ke konci 70. let zemřel. Před několika lety zemřela i jeho sestra, která o něho na sklonku života pečovala. Rodinný dům odkázala církvi a během vyklízení rozsáhlé pozůstalosti byla zachráněna část fotografického archivu a rukopis deníku z Baťkovy cesty do USA, Skandinávie a Severní Afriky. Pozoruhodný soubor diapozitivů na skleněných deskách prozrazuje cosi ze způsobu vidění a myšlení amatérského fotografa Baťky. Zachycuje i unikátní dobové obrazy z míst, která před více než půl stoletím navštívil.

Fragmenty z pozůstalosti jsou velmi soukromým privatissimem a zároveň naléhavým svědectvím o době, která minula. Instalace je motivována snahou naznačit prostřednictvím několika nevratně mizejících kontur stínů na povrchu skleněných destiček a vybledlého papíru alespoň zlomek téměř zapomenutých životních osudů. Setkávají se zde černobílé zrnění fotografických reliktů a naznačený, i když nutně fiktivní kontext dobových okolností, vrstvený z textů, ilustrací, dopisů, zvukového záznamu.

Těžištěm výstavy je videoprojekce digitalizovaných diapozitivů z Baťkovy studijní cesty po USA a po Evropě z 30. let. Jsou to obrázky dalekých krajin, přefotografované pohlednice, které si na cestách zakoupil, podoby lidí, s nimiž se během expedice setkal, nebo mohl setkat. Druhou, světelnou kompozici tvoří reprodukce diapozitivů, umístěné v oknech galerie. Tabla evokují metodu prezentace, tak jak Baťka diapozitivy kdysi pravděpodobně promítal během přednášek pro kolegy a studenty. Diavitráže v galerii připomínají cameru lucidu, nitro improvizovaného projekčního nástroje. Soundtrack proplétá úryvky z cestovního deníku J.B. s větami z deníku a kalendářů slečny učitelky Marie Baťkové.

Faktografické a strohé záznamy všedního dne obsahují výčty z příjmů a výdajů, seznamy nákupů, upomínky, co je potřeba v údržbě domácnosti. Tichý hlas vystupuje občas z vlnící se hladiny ambientních zvuků, naznačuje pocit míjení a odcházení, mizející paměti a neodvratitelný koloběh dní a nocí strávený v chátrajícím domě se zahradou, plném vzpomínek a praskání starého nábytku, v domě, uvnitř cyklu ročních období, kam jen zdálky proniknou zprávy ze světa tam venku.

Instalace je první veřejnou prezentací z archivu J. B. a M. B. a je součástí pokračujícího většího cyklu, věnovaného umělecké interpretaci dobových dokumentů 20. století.

Autor koncepce: Miloš Vojtěchovský, Dana Recmanová
Práce s fotografiemi: Douglas Parsons, Lloyd Dunn
Video: Miloš Vojtěchovský, Michal Kindernay
Zvuk: Miloš Vojtěchovský
Technická spolupráce: Milan Guštar
Produkce: Jan Bartoš, Bára Kohoutová, Lívia Rószás
Poděkování: Martina Smeykalová, Jan Virth, Anti Sodomková, rodina Šmídová / Šmíd family
Mediální partner: Fotograf
Sponzor tisku: Acroateliér / Acrodesign

Projekt vznikl s podporou grantu Magistrátu hl.m. Prahy

Celoroční program galerie Školská 28 je podpořen Ministerstvem kultury ČR a Magistrátem hl. Města Prahy.

zvuková stopa k instalaci:
play

baťka nuns

Další fotografie 

Batka
z fotografické pozůstalosti po panu Th. Dr. Josefu Baťkovi (1)
z fotografické pozůstalosti po panu Th. Dr. Josefu Baťkovi (2)
z fotografické pozůstalosti po panu Th. Dr. Josefu Baťkovi (3)
z fotografické pozůstalosti po panu Th. Dr. Josefu Baťkovi (4)
z fotografické pozůstalosti po panu Th. Dr. Josefu Baťkovi (5)
a z tohoto důvodu...pohled do instalace (1)
a z tohoto důvodu...pohled do instalace (2)
josef batka
instalace
instalace zevnitř
a z tohoto důvodu...pohled do instalace (3)
a z tohoto důvodu...pohled do instalace (4)
a z tohoto důvodu...pohled do instalace (5)
a z tohoto důvodu...pohled do instalace (2.1)
a z tohoto důvodu...vernisáž (1) úvodní slovo kurátora Miloše Vojtěchovského
a z tohoto důvodu...vernisáž (2)
a z tohoto důvodu...vernisáž (3)