školská 28

komunikační
prostor

Newsletter

Přihlásit se k odběru Newsletter feed

Vyhledávání

Koncert Performance Prezentace

Zvuky z dílny

prezentace výsledků dílen
Pá 5.10. - 17:00

Výsledky tří paralelních dílen s lektory Johnem a Evelyn Grzinich, Els Viaene a Udo Nollem.

Dílna Johna a Evelyn Grzinich je zaměřena na osvojení znalostí a dovedností v oblastech mezioborového propojení výtvarného umění, performance a hudby: kresby, pohybu a zvukové reprezentace.

Výstupem z několikadenní dílny Udo Nolla je vytvoření experimentálního rozhlasového pořadu, tématicky vázáného na veřejný prostor Prahy a vyžívajícího možnosti současných technologií mobilních sítí, internetu a konceptu rozšířeného senzorického rádia.

Dílna Els Viaene je zaměřena na seznámení s tématem a na cvičení s prostorovým zvukem a s koncepty vztahu vnitřního a vnějšího prostoru (interiéru a exteriéru). Během dílny představí Els Viaene svoje zkušenosti a pojetí zvukového umění - hlavně metody terénních nahrávek - zaznamenávání a zpracovávání zvukového prostředí města